Kommunesammenslåingen berører alle innbyggere i de fire kommunene. Sammenslåingen vil i fasen fram mot 2020 i særlig grad ha innvirkning på ansattes arbeidssituasjon. Behovet for informasjon er stort. Tett og tidlig dialog med ansatte er derfor et viktig virkemiddel for en vellykket prosess.

Den interne kommunikasjonen vil selvsagt bli ivaretatt gjennom ordinære informasjonskanaler, skriftlig og i møter. Vår strategi er imidlertid at prosessen skal være mest mulig åpen. Det innebærer at informasjonen som berører ansatte publiseres her, slik at alle kan følge med i prosessen og ha innsyn i beslutninger som tas.

Informasjonsmøter for ansatte våren 2019

Møtene er åpne for alle ansatte.

 • 15.2.2019 kl 12:30
  Grøtte skole
 • 1.3.2019 kl 08:30
  Å barnehage (NOR-Stuggu)
 • 12.3.2019 kl 14:00
  Krokstadøra oppvekstsenter
 • 18.3.2019 kl 14:00
  Lensvik skole
 • 14.5.2019 kl 14:00
  Orkdal helsetun
 • 20.5.2019 kl 14:00
  Meldal helsetun
 • 3.6.2019 kl 14:00
  Snillfjord omsorgssenter
 • 20.6.2019 kl 14:00
  Hamnahaugen omsorgssenter

Informasjonsmøter for ansatte høsten 2018

Rådhuskaffe med orientering fra prosjektledelsen i Orkland

Alle samlingene starter kl 08:30

 • 7.9.2018 Orkdal
  Kommunestyresalen
 • 26.9.2018 Meldal
  Meldal samfunnshus, storsalen
 • 3.10.2018 Agdenes
  Kantina i rådhuset
 • 17.10.2018 Snillfjord
  Kommunestyresalen
 • 2.11.2018 Orkdal
  Kommunestyresalen
 • 8.11.2018 Meldal
  Meldal barne- og ungdomsskole
 • 6.12.2018 Snillfjord
  Kommunestyresalen
 • 14.12.2018 Agdenes
  Kantina i rådhuset

Digitale verktøy for ansatte: