Fire kommuner skal bli til en. Det betyr mange nye kolleger, nye muligheter som åpner seg og spennende framtid. For å gi faglig påfyll i sammenslåingsprosessen og bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrenser, arrangeres det Go’fotsamlinger. Det handler om å spille hverandre god, som Nils Arne Eggen ville sagt det.

Samlingene har fokus på hverandres go’føtter og et felles verdigrunnlag Orkland skal bygges på.

Go’fotsamlingene arrangeres enhetsvis. I forkant av samlingene får alle tilsendt en digital spørreundersøkelse, som benyttes under samlingen. Samlingene vil bli gjennomført i perioden september 2018 til og med februar 2019.

Go’fotsamling barnehagene 17.9.2018

Go’fotsamling grunnskolene 30.11.2018

08:30 - 15:00 Orkdal kulturhus (Kinosalen)

Go’fotsamling stabsansatte 18.12.2018

12:00 - 15:30 Orkdal rådhus (Kommunestyresalen)

Go’fotsamling BFT og integrering 17.1.2019

Barne og familietjenesten - og integrering

08:30 - 15:30 Orkdal rådhus (Kommunestyresalen)

  • Go'fotsamling før lunsj
  • Enhetsvise samlinger etter lunsj

Go’fotsamling område samfunn 30.1. og 1.2.2019 + 4.3.2019

  • 30.1.2019 kl 18:30 - 22:00 Orkdal kulturhus (Kinosalen)
  • 1.2.2019 kl 11:30 - 15:00 Orkdal kulturhus (Kinosalen)
  • Se enhetenes presentasjoner
  • 4.3.2019 (Dagtid) Kultursalen på Løkken
    Egen samling for ansatte innen kultur og idrett på dagtid

Go’fotsamling helse- og mestringsfeltet 28.2. og 1.3.2019

Orkdal kulturhus (Kinosalen)

Se videopresentasjoner