Brann og redning

Evjen skole

Gjølme barnehage

Gjølme skole

Grøtte barnehage

Helse og mestring

Krokstadøra oppvekstsenter

Lensvik barnehage

Lensvik skole og Lysheim skole

Orkanger barneskole

Orkanger ungdomsskole

Orkla landbruk

Plan, byggesak og geodata

Plan og geodata

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester - Sang Dario Leko

Årlivoll barnehage