Kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord vil fra 1.1.2020 slå seg sammen til nye Orkland kommune.

Den nye kommune vil bestå av i overkant av 18.000 innbyggere.

Kommunesenteret i den nye kommunen skal være Orkanger. Ordfører- og rådmannsfunksjonen, det vil si politisk og administrativ ledelse, legges dit.

 

Prosjektleder/Rådmann

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets (fellesnemndas) vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Ingvill_Kvernmo_COL_500.jpgProsjektleder/Rådmann Ingvill Kvernmo
E-post ingvill.kvernmo@orkdal.kommune.no
Telefon 412 32 433

Ingvill kommer fra stillingen som rådmann i Orkdal.

 

 

Kommunalsjef for Samfunn Petter Lindseth

Petter_Lindseth_COL_500.jpg Petter er rådmann i Meldal kommune. Han er samfunnsplanlegger av utdanning, med en master i samfunnsplanlegging og ledelse.  Petter vil ha hovedansvar for tekniske tjenester, plan og forvaltning, brann og redning, landbruk og naturforvaltning, samt kultur og idrett.

Send e-post til Petter

Kommunalsjef for Helse og mestring Kristin Wangen

KristinWangen_2_COL_500.jpgKristin er kommunalsjef for helse og omsorg i Orkdal kommune. Hun er sykepleier av utdanning med en master i helsevitenskap. Kristin vil ha hovedansvar for helse, pleie omsorg, mestring og NAV.

Send e-post til Kristin

Kommunalsjef for Oppvekst Eva Sæther

Eva_Sæther_COL_500.jpg Eva er kommunalsjef for Oppvekst og assisterende rådmann i Agdenes kommune. Hun er lærer av utdanning, mellomfag sos.ped og spes.ped, og med en master i skoleledelse. Eva vil ha hovedansvar for skoler, barnehager, voksenopplæring, flyktningetjenesten, og barne-familietjeneste. (Barnevern, helsestasjoner, ppt)

Send e-post til Eva

Økonomisjef Svein Henry Berdal

Svein_Henry_Berdal_COL_500.jpgSvein Henry er rådmann i Orkdal kommune, og mangeårig assisterende rådmann og økonomisjef i Orkdal.  Han er økonom av utdanning, og har solid realerfaring innen faget. Svein Henry vil ha ansvar for økonomifunksjonen i Orkland.

Send e-post til Svein Henry

Personalsjef Stein Arne Jakobsen

Stein_Arne_Jakobsen_COL_500.jpgStein Arne er personalsjef i Meldal kommune. Han har en bachelor i strategisk personalledelse og en master i kunnskapsledelse og innovasjon.  Han vil ha ansvar for personalområdet i Orkland og organisasjonsutvikling.

Send e-post til Stein Arne

Leder for digitalisering og kommunikasjon
Eivind Sperre Austnes

Eivind_Sperre_Austnes_COL_500.jpgEivind er leder for kommunikasjon og digitalisering. Han har en mastergrad i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Han har også utdanning innen kommunal planlegging og administrasjon. Ingen av de fire kommunene har denne stillingen i dag. Orkland kommune er ambisiøs på digitaliseringsfeltet, og skal bli en kommune som tar i bruk ny teknologi for å skape bedre tjenester. Leder for kommunikasjon og digitalisering vil ha ansvar for IT, kommunikasjon, digitalisering, arkiv og servicetorg.

Send e-post til Eivind

Ingvill Kvernmo

Ingvill_Kvernmo_COL_500.jpgProsjektleder/rådmann
412 32 433

Send e-post til Ingvill

Marit Ingvaldsen ‎Risvaag

Marit_Risvaag_COL_500.jpgJurist
934 74 411

Send e-post til Marit

Steinar Larsen

Steinar_Larsen_COL_500.jpgKommunikasjonsrådgiver
416 11 368

Send e-post til Steinar

Ronny Mehlum

Ronny_Mehlum_COL_500.jpgIT-sjef
419 01 851

Send e-post til Ronny

Olav Dombu

Olav_Dombu_COL_500.jpgRådgiver/webredaktør
909 22 880

Send e-post til Olav