2016 juni:
•   Agdenes, Meldal, Snillfjord og Orkdal fatter vedtak om sammenslåing
•   Snillfjord fatter vedtak om å dele kommunen
•   Rindal og Skaun fatter vedtak om å stå alene

2016 oktober:
•   Revidert intensjonsavtale om sammenslåing til Orkland kommune signeres av ordførerne i Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal

2016 desember:
•   Fellesnemnda har sitt første møte

2017 mai:
•   Ingvill Kvernmo ansattes som prosjektleder og framtidig rådmann
•   Are Hilstad velges som leder av Fellesnemnda. Oddvar Indergård velges som nestleder
•   Prosjektorganisering vedtas

2017 juni:
•   Stortinget vedtar at Agdenes, Meldal og Orkdal og deler av Snillfjord skal bli til Orkland kommune fra 1. januar 2020

2017 september:
•   Tillitvalgtforum er etablert
•   Arbeidsgrupper for kartlegging settes ned

2017 november:
•   Omstillingsdokumentet vedtas
•   Politisk organisering besluttes

2018 mars:
•   Overordnet administrativ organisering besluttes

2018 april:
•   Rådmannens ledergruppe for Orkland er rekruttert
•   Utvidet ledergruppe for Orkland etableres

2018 mai:
•   Enhetsstruktur vedtas

2018 juni:
•   Ny prosjektorganisering vedtas

2018 juli:
•   Enhetslederne i Orkland er rekruttert

2019 januar:
•   Ansatte er innplassert i ny organisasjon

2019 mars:
•   Kandidatlistene til de politiske partiene som stiller til valg i Orkland er klare

2019 september:
•   Valg til Orkland kommunestyret

2019 oktober:
•   Konstituerende møte i nytt kommunestyre i Orkland

2019 desember:
•   Orklands første budsjett vedtas

1. januar 2020:
Orkland kommune er etablert