Orkdal kommune har ansvar for arkivering av inn og utgående post i forbindelse med etableringen av Orkland kommune.

Post som blir sendt til og fra Orkland kommune inngår i postlistene til Orkdal kommune.

Se postlister for Orkdal kommune