Husk kreditering ved bruk av bilder

0_copyright.png 
     © Orkland kommune / Foto Silje Asbjørnsen

Prosjektleder/Rådmann

Ingvill_Kvernmo_COL_500.jpg Ingvill Kvernmo

Sort/hvit

Farge

Helse og mestring

Bo og miljøarbeid

Ole_Edward_Sandvik_COL_500.jpgEnhetsleder
Ole Edward Sandvik

Sort/hvit

Farge

Friskliv og rehabilitering

Ann_Lisbeth_Tøndel_COL_500.jpgProsjektleder
Ann-Lisbeth Tøndel

Sort/hvit

Farge

Hjemmetjeneste

Anders_Jystad_COL_500.jpgEnhetsleder
Anders Jystad

Sort/hvit

Farge

Meldal helsetun

Unni_M_Resell_COL_500.jpgEnhetsleder
Unni Møkkelgård Resell

Sort/hvit

Farge

NAV

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Liv A. Bagøien Lamvik

Orkdal helsetun

Sissel_Høydal_COL_500.jpgEnhetsleder
Sissel Høydahl

Sort/hvit

Farge

Psykisk helse og rusarbeid

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Siv Åse Syrstad

Oppvekst

Barne- og familetjenesten

Tom_Døsvik_COL_500.jpgEnhetsleder
Tom Døsvik

Sort/hvit

Farge

Integrering

Hege_Øksnes_COL_500.jpgEnhetsleder
Hege Øksnes

Sort/hvit

Farge

Barnehager

Evjen barnehage

Kristin_Broholm_COL_500.jpgEnhetsleder
Kristin Broholm

Sort/hvit

Farge

Gjølme barnehage

Merethe_Huseby_COL_500.jpgEnhetsleder
Merethe Huseby

Sort/hvit

Farge

Grøtte barnehage

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Marit Bjørkli

Lensvik og Mølnbukt barnehager

Torill_Leinhardt_COL_500.jpgEnhetsleder
Torill Leinhardt

Sort/hvit

Farge

Løkken barnehage

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Terje Pedersen

Meldal barnehage

Elin_F_Steigedal_COL_500.jpgEnhetsleder
Elin Steigedal

Sort/hvit

Farge

Orkanger barnehage

Elisabeth_Bakken_COL_500.jpgEnhetsleder
Elisabeth Bakken

Sort/hvit

Farge

Storås barnehage

Marit_Grete_Lo_COL_500.jpgEnhetsleder
Marit Grete Loe

Sort/hvit

Farge

Årlivoll barnehage

Rannveig_Karlsen_COL_500.jpgEnhetsleder
Ranveig Karlsen

Sort/hvit

Farge

Skoler

Evjen skole

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Solveig Melby

Gjølme skole

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Brit Hoff

Grøtte skole

Oddrun_Skjølberg_COL_500.jpgEnhetsleder
Oddrun Skjølberg

Sort/hvit

Farge

Krokstadøra oppvekstsenter

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Sussan Hestnes Krokstad

Lensvik og Lysheim skoler

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Erlend Ysland

Meldal skole

Anita_Storm_COL_500.jpgEnhetsleder
Anita Storm

Sort/hvit

Farge

Orkanger barneskole

Frode_Gjengaar_COL_500.jpgEnhetsleder
Frode Gjengaar

Sort/hvit

Farge

Orkanger ungdomsskole

Stig_Rune_Oddli_COL_500.jpgEnhetsleder
Stig Rune Oddli

Sort/hvit

Farge

Årlivoll skole

Rune_Landrø_COL_500.jpgEnhetsleder
Rune Landrø

Sort/hvit

Farge

Samfunn

Brann og redning

Leif_Harald_Bremnes_COL_500.jpgEnhetsleder
Leif-Harald Bremnes

Sort/hvit

Farge

Kultur og idrett

Kai_Roger_Magnetun_COL_500.jpgEnhetsleder
Kai Roger Magnetun

Sort/hvit

Farge

Landbruk og naturforvaltning

Enhetsleder0_bilde_mangler.jpg
Odd N. Lykkja

Plan, byggesak og geodata

Siri_Eithun_COL_500.jpgEnhetsleder
Siri Eithun

Sort/hvit

Farge

Tekniske tjenester

Nils_Arne_Sletvold_COL_500.jpgEnhetsleder
Nils Arne Sletvold

Sort/hvit

Farge