Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er mandag 9. september.

Innbyggerne i Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord skal da stemme på representanter til Kommunestyret i Orkland kommune.

Samme dag skal vi også stemme på representanter til Fylkestinget i sammenslåtte Trøndelag fylkeskommune.

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere listeforslaget er 1. april 2019 kl. 12:00

Listeforslag sendes til:
Valgstyret i Orkland kommune, Rådhuset, Postboks 83, 7300 Orkanger

Les mer om Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

Godkjente valglister kommunestyrevalget Orkland 2019

Etter valgloven § 6-7 skal godkjente valglister legges ut til ettersyn etter godkjenning.

Valgstyret i Orkland godkjent 9.5.2019 følgende valglister til kommunestyrevalget 2019:

Valgkretser

Orkland kommune vil bestå av 12 valgkretser:

 • Snillfjord
 • Lensvik/Ingdal
 • Ytre Agdenes
 • Å
 • Grefstad
 • Storås
 • Løkken
 • Orkanger
 • Evjen
 • Grøtte
 • Gjølme
 • Årlivoll

Vedtatt i Fellesnemnda 21.6.2018

Valgstyret

 • Are Hilstad (leder)
 • Elisabeth Selås
 • John Lernes
 • Nina Astrid Mjør
 • Oddbjørn Bang
 • Oddvar Indergård (nestleder)
 • Olaug Muan
 • Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen

Vedtatt i Fellesnemnda 21.6.2018