9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vet du allerede nå at du er bortreist på valgdagen eller i perioden før, kan du fra i dag, 1. juli, benytte tilbudet om tidligstemming ved rådhusene. Alt du trenger å gjøre er å henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Ordningen med tidligstemming kan du benytte deg av til 9. august

Forhåndsstemming

Vi har et ønske om å få så høy valgdeltakelse som mulig. Derfor legger vi til rette for at det skal gå an å stemme ved en rekke steder i Orkland kommune. Fra 10. august kan du forhåndsstemme ved en rekke steder i Orkland, ikke bare på rådhusene. Det blir mulig å stemme på bibliotek, kjøpesentre, butikker, helsesenter og sykehus. Forhåndsstemme kan du gjøre fram til og med 6. september.

Her kan du lese alt om valget, når og hvordan du kan stemme

Manntallet

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i valgmanntallet i kommunen der du bor. Vær klar over at du er manntallsført i den kommunen der du var registrert som boende pr. 30. juni 2019.

Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen der du bor.

Manntallet for Orkland kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 3. juli og fram til valgdagen på følgende steder:

  • Servicekontorene på rådhusene
  • Coop Marked Mølnbukt
  • Coop Prix Lensvik
  • Joker Svorkmo
  • Meldal folkebibliotek
  • Orkdal folkebibliotek

Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Orkland kommune, Alfarveien 5, 7300 Orkanger

Valgavis

8. august finner du en egen avis om valget i Orkland i din postkasse. Der finner du, foruten konkret informasjon om valggjennomføringen, også informasjon fra de politiske partiene og listene som stiller. I tillegg vil du kunne lese mer om hvordan du som innbygger kan involvere deg i utforming av vår nye kommune, og se hva som er viktig for en del av dine nye sambygdinger.

Her kan du lese alt om valget, når og hvordan du kan stemme

Har du spørsmål, kan du kontakte servicekontorene på rådhusene:

  • Agdenes kommune, telefon 72 49 22 00
  • Meldal kommune, telefon 72 49 51 00
  • Orkdal kommune, telefon 72 48 30 00
  • Snillfjord kommune, telefon 72 45 55 55besok_oss.jpg