Politisk organisering av Orkland kommune 2019 - 2023:

 • Orkland kommunestyret skal ha 51 representanter
 • Orkland formannskap skal ha 11 representanter
 • Orkland ønsker en politisk organisering med fem hovedutvalg:
  –  Hovedutvalg for oppvekst med 9 faste representanter
  –  Hovedutvalg for helse og mestring 9 faste representanter
  –  Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 9 faste representanter
  –  Hovedutvalg for teknikk 9 faste representanter
  –  Hovedutvalg forvaltning 11 faste representanter

Det etableres et administrasjonsutvalg som består av formannskapet og tre representanter fra tillitsvalgte.

Det etablerers kontrollutvalg med fem representanter.

Orkland kommune ønsker at det etableres et ungdomsråd.

Vedtatt i Fellesnemnda 30.11.2017