Kommunevåpen brukes av kommuner og fylkeskommuner som kjennetegn og symbol. Alle kommunene skal ha et eget symbol, som ingen andre kommuner har.

1. januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen ble opphevet. Kommunestyret og fylkestinget fikk samtidig eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen, og ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

Tegnekonkurranse

Orkland kommune inviterte alle interesserte til å tegne eller komme med andre innspill til nytt kommunevåpen. Det ble tegnet i skoler og barnehager, på ulike arrangement i regi av Orkland, og gjennom en åpen konkurranse i samarbeid med avisa Sør-Trøndelag.

Mange forslag kom inn og ble vurdert administrativt. Deretter ble et utvalg lagt fram for arbeidsutvalg og fellesnemnd. Deres jobb ble å ivareta både de formelle kravene og i hvilken grad symbolikk og fargebruk ivaretar særpregene ved den nye kommunen.

Formalitet og symbolikk
Einumlogo_300x378_150x189.jpg

De formelle kravene omhandlet at våpenet skulle ha to farger, ha ett motiv, og være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.

Etter nøye vurderinger falt til slutt avgjørelsen på et forslag utarbeidet av Erik Einum. Hans forslag inneholdt tre elementer som til sammen utgjør et motiv;

  • Grønn farge som symboliserer jordbruk og skogbruk

  • Hvit farge som symboliserer sjø og vann

  • Et tannhjul som symboliserer gammel og ny industri, inkludert havbruk

Bearbeidet og vedtatt

Vinnerforslaget ble deretter oversendt for grafisk bearbeiding hos Allsidig Design. Der ble det foretatt noen justeringer på plassering av tannhjulet og den hvite fargen ble erstattet med sølv.

orkland_kommunevåpen_vedtatt_240x291_150x182_125x152.jpg

Det bearbeidede forslaget ble deretter lagt fram for politisk behandling i fellesnemnda, samt de fire kommunestyrene i orklandkommunene, hvor de ble formelt vedtatt våren 2019.

Se noen innsendte forslag