- Kryss av datoen i kalenderen, eller benytt deg av en av de andre måtene å stemme på som er omtalt i årets valgavis, sier Ingvill Kvernmo.

Hun blir rådmann i Orkland kommune og ønsker at valgdeltakelsen blir så høy som mulig på årets kommunestyrevalg.

- Vi har benyttet slagordet «Sammen bygger vi #Orkland» i prosessen med å slå sammen kommunene, og vi slutter definitivt ikke å bygge ny kommune 1. januar 2020. På mange måter er det da jobben begynner, sier Kvernmo.

Derfor er innbyggernes engasjement svært viktig, mener hun.

- For å bygge bærekraftige lokalsamfunn, beholde og utvikle nye tilbud, sikre arbeidsplasser og gode levekår for alle som bor her. Akkurat derfor er det viktig at du som har lov til å stemme benytter deg av den rettigheten, sier hun, og sender en spesiell oppfordring til alle førstegangsvelgere og deg som har latt være å stemme ved tidligere valg.

Her kan du kan lese alt om årets valg