Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 var mandag 9. september.

Innbyggerne i Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord stemte da på representanter til Kommunestyret i Orkland kommune.

Samme dag stemte vi også på representanter til Fylkestinget i sammenslåtte Trøndelag fylkeskommune.

Valgresultater for kommunestyrevalget i Orkland

Kommunestyre i Orkland kommune 2019 - 2023

Valgresultater for Trøndelag fylkeskommune

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i valgmanntallet i kommunen der du bor. Vær klar over at du er manntallsført i den kommunen der du var registrert som boende pr. 30. juni 2019.

Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen der du bor.

Manntallet for Orkland kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til valgdagen på følgende steder:

 • Servicekontorene på rådhusene
 • Coop Marked Mølnbukt
 • Coop Prix Lensvik
 • Joker Svorkmo
 • Meldal folkebibliotek
 • Orkdal folkebibliotek

Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Orkland kommune, Alfarveien 5, 7300 Orkanger

Tidligstemmegivning fra 1. juli

Er du bortreist på valgdagen eller i perioden før, kan du fra 1. juli til 9. august benytte tilbudet om tidligstemming ved rådhusene. Fra 12. august til 6. september kan du forhåndsstemme ved flere steder i Orkland. Se eget avsnitt om Forhåndsstemmegivning.

Ønsker du å stemme i perioden 1. juli - 9. august kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

Agdenes rådhus, Harald Grønningens vei 10, 7316 Agdenes
Tlf: 72 49 22 00 E-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Meldal rådhus, Kvamsveien 2, 7336 Meldal
Tlf: 72 49 51 00 - E-post: postmottak@meldal.kommune.no

Orkdal rådhus, Allfarveien 5, 7300 Orkanger
Tlf: 72 48 30 00 - E-post: postmottak@orkdal.kommune.no

Snillfjord rådhus, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord
Tlf: 72 45 55 55 - E-post: postmottak@snillfjord.kommune.no

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Forhåndsstemmegivning fra 12. august

12. august – 6. september
Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Agdenes rådhus

 • Hverdager 08:00 – 15:30

Agdenes sykehjem

 • Tirsdag 3. september 10:00 – 11:00

AMFI Orkanger

 • Lørdag 17. august 10:00 – 14:00
 • Fredag 30. august 16:00 – 20:00
 • Lørdag 31. august 10:00 – 14:00
 • Onsdag 4. september 16:00 – 20:00

Coop Extra Fannrem

 • Tirsdag 3. september 14:00 – 19:00

Hamnahaugen omsorgsboliger

 • Tirsdag 3. september 11:00 – 11:30

Hamnahaugen trygdepensjonat

 • Tirsdag 3. september 11:30 – 12:00

Leksa grendahus

 • Lørdag 31. august 12:00 – 14:00

Løvbytunet omsorgsbolig

 • Tirsdag 3. september 11:00 – 13:00

Meldal folkebibliotek

 • Tirsdager 10:00 – 15:00
 • Onsdager 10:00 – 15:00
 • Torsdager 14:00 – 19:00
 • Fredager 11:00 – 19:00
 • Lørdager 10:00 – 13:00

Meldal helsetun

 • Torsdag 5. september 11:00 – 13:00

Meldal rådhus

 • Hverdager 08:30 – 15:00
 • Fredag 30. august 08:30 – 18:00

Mølnhaugan trygdepensjonat

 • Tirsdag 3. september 09:00 – 09:30

OPS Orkanger

 • Fredag 30. august 12:00 – 14:00

Orkdal folkebibliotek, Orkanger

 • Mandag 26. august 09:00 – 16:00
 • Tirsdag 27. august 12:00 – 19:00
 • Onsdag 28. august 09:00 – 16:00
 • Torsdag 29. august 12:00 – 19:00
 • Fredag 30. august 09:00 – 16:00
 • Lørdag 31. august 10:00 – 14:00
 • Mandag 2. september 09:00 – 16:00
 • Tirsdag 3. september 12:00 – 19:00
 • Onsdag 4. september 09:00 – 16:00
 • Torsdag 5. august 12:00 – 19:00

Orkdal helsetun Fannrem

 • Mandag 2. september 09:00 – 13:00
 • Tirsdag 3. september 09:00 – 13:00

Orkdal rådhus

 • Hverdager til og med 31. august 07:30 – 15:00
 • Hverdager fra og med 1. september 08:00 – 15:30

OTI Sentret

 • Lørdag 24. august 10:00 – 14:00
 • Onsdag 28. august 16:00 – 20:00
 • Torsdag 5. september 16:00 – 20:00

Snillfjord omsorgssenter

 • Tirsdag 3. september 10:00 – 12:30

Snillfjord rådhus

 • Hverdager 09:00 – 15:00
 • Fredag 23. august 09:00 – 19:00
 • Tirsdag 3. september 09:00 – 19:00

St. Olavs Orkdal

 • Onsdag 4. september 09:00 – 12:00

Svorkmo Trygdeboliger (Kårstuggu)

 • Fredag 6. september 10:00 – 11:00

Vuttudal Samdrift (Fellesfjøset)

 • Lørdag 24. august 12:00 – 15:00

Å Stuggu

 • Søndag 1. september 12:00 – 14:00

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller møte fram der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan du etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke valgstyret om dette hvis du oppholder deg på en institusjon der det gjennomføres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, telefonnummer, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.

Ta kontakt med servicekontoret i din bokommune:

 • Agdenes kommune, telefon 72 49 22 00
 • Meldal kommune, telefon 72 49 51 00
 • Orkdal kommune, telefon 72 48 30 00
 • Snillfjord kommune, telefon 72 45 55 55

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest mandag 2. september 2019 kl 15:00 (søknaden kan være muntlig)

Stemme på Valgdagen 9. september

Her kan du stemme på Valgdagen:

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

 • Evjen valgkrets
  Grendstuggu Evjen 09:00 – 21:00
 • Gjølme valgkrets
  Folkets Hus Råbygda 09:00 – 21:00
 • Grefstad valgkrets
  Meldal Samfunnshus 09:00 – 20:00
 • Grøtte valgkrets
  Menighetshuset Fannrem 09:00 – 21:00
 • Lensvik/Ingdal valgkrets
  Lensvik bedehus 09:00 – 20:00
 • Løkken valgkrets
  Løkken kulturhus, foajeen 09:00 – 20:00
 • Orkanger valgkrets
  Orkdal rådhus, kommunestyresalen 09:00 – 21:00
 • Snillfjord valgkrets
  Snillfjord Rådhus, kommunestyresalen 09:00 – 20:00
 • Storås valgkrets
  Storås barnehage, sokkelen 09:00 – 20:00
 • Ytre Agdenes valgkrets
  Vassbygda bedehus 09:00 – 20:00
 • Å valgkrets
  Å Samfunnshus 09:00 – 20:00
 • Årlivoll valgkrets
  Svorkmo Samfunnshus 09:00 – 21:00

Husk å ta med legitimasjon og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt.

Behov for skyss på Valgdagen

Har du behov for skyss til valglokalet mandag 9. september kan du ta kontakt med servicekontoret i din bokommune innen mandag 2. september 2019 kl 15:00

 • Agdenes kommune, telefon 72 49 22 00
 • Meldal kommune, telefon 72 49 51 00
 • Orkdal kommune, telefon 72 48 30 00
 • Snillfjord kommune, telefon 72 45 55 55

Godkjente valglister kommunestyrevalget Orkland 2019

Etter valgloven § 6-7 skal godkjente valglister legges ut til ettersyn etter godkjenning.

Valgstyret i Orkland godkjent 9.5.2019 følgende valglister til kommunestyrevalget 2019:

Valgstyret

 • Are Hilstad (leder)
 • Elisabeth Selås
 • John Lernes
 • Nina Astrid Mjør
 • Oddbjørn Bang
 • Oddvar Indergård (nestleder)
 • Olaug Muan
 • Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen

Vedtatt i Fellesnemnda 21.6.2018