Kommunesammenslåingen berører alle innbyggere i de fire kommunene. Sammenslåingen vil i fasen fram mot 2020 i særlig grad ha innvirkning på ansattes arbeidssituasjon. Behovet for informasjon er stort. Tett og tidlig dialog med ansatte er derfor et viktig virkemiddel for en vellykket prosess.

Den interne kommunikasjonen vil selvsagt bli ivaretatt gjennom ordinære informasjonskanaler, skriftlig og i møter. Vår strategi er imidlertid at prosessen skal være mest mulig åpen. Det innebærer at informasjonen som berører ansatte publiseres her, slik at alle kan følge med i prosessen og ha innsyn i beslutninger som tas.

Rådhuskaffe med orientering fra prosjektledelsen i Orkland

Alle samlingene starter kl 08:30

 • 7.9.2018 Orkdal
  Kommunestyresalen
 • 26.9.2018 Meldal
  Meldal samfunnshus, storsalen
 • 3.10.2018 Agdenes
  Kantina i rådhuset
 • 17.10.2018 Snillfjord
  Kommunestyresalen
 • 2.11.2018 Orkdal
  Kommunestyresalen
 • 8.11.2018 Meldal
  Meldal barne- og ungdomsskole
 • 6.12.2018 Snillfjord
  Kommunestyresalen
 • 14.12.2018 Agdenes
  Kantina i rådhuset