Den nye flotte kommunen vår skal selvsagt ha sitt eget kommunevåpen. Et symbol som kan fortelle både oss selv og omverdenen om hvem vi er. Hva kan være et samlende symbol for Orkland? Er det et dyr, en gjenstand, eller et symbol fra historien? Nå kan du få komme med ditt forslag.

Inviterer bredt
I høst har det vært tegnet på skoler og barnehager i alle våre fire kommuner. Nå kan du også delta! På denne siden finner du alt du trenger av informasjon og mal du kan benytte Under årets utgave av Orkdalsmessa inviterer vil også alle som har lyst til å bidra. Alle tegningene vil bli gjennomgått og tatt med i vurderingen når den endelige beslutningen skal tas.

Tegneverksted
På Orkdalsmessa vil det bli innredet et lite tegneverksted på standen der folk blir invitert inn for å bidra.

- På vår stand har vi med en mal som viser omrisset av et våpenskjold på A4-ark og fargeblyanter i et bredt spekter, forteller Olav Dombu, som vil sørge for å skanne inn tegningene og presentere dem fortløpende på en skjerm under messa.

Heraldikk_1200x583.jpgArbeidet med nytt kommunevåpen er i gang, og i høst har det vært jobbet i skoler og barnehager. En heraldikkgruppe fra de fire kommunene har sett på forslagene. Fra venstre: Gunhild Nøsen, Elisabeth Ramvik, Åge Røe, Marit Reitan, Vigdis Wibe Klungervik, Kirsti Gimse Småvik, Hilde Marie Bjørnbeth og Olav Dombu. Turid Kringstad og Sissel Oddli har også deltatt, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ideen som teller
Alle norske kommuner og fylkeskommuner har kommunevåpen, og det er flere formelle krav til utforming av dem, såkalte heraldiske regler.

- Men vi er ikke så opptatt av dette når folk lager forslag. Det er selve ideen vi er ute etter, poengterer Olav.

Du kan også delta via vår nettside. Her finner du alt du trenger av informasjon og mal du kan benytte.

Aktivitetsstand
På Orklandstanden kan du også få komme med synspunkter på hva som bør være den nye kommunens offisielle blomst. I dag har Meldal kommune liljekonvall, Orkdal har alm, Snillfjord har rosenrot, mens Agdenes nærmest selvsagt har valgt seg jordbærblomsten.

På standen kan du også delta i en uhøytidelig Orkland-quiz, der vi spør om smått og stort fra den nye kommunen.

- Det kan være alt fra kultur, sport og geografi til politikk og næringsliv, avslutter Olav Dombu, som ser fram til å treffe mange trivelige nye sambygdinger på Orkdalsmessa.

På denne siden finner du alt du trenger av informasjon og mal du kan benytte

besok_oss.jpg