En viktig del av prosessen med å bygge nye Orkland kommune, er at kolleger fra de fire kommunene får møte hverandre. Dette gjøres ved å arrangere såkalte Godfotsamlinger der man kombinerer kulturbygging med andre faglige tema. I dag var det skoleansatte, hele 328 i antall, som møttes i kinosalen på Orkanger. Ikke bare lærere, men også assistenter og kontorpersonell fra Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal fikk først stifte nærmere bekjentskap med kommunalsjef for oppvekst, Eva Sæther, som foruten å presentere seg selv, også la fram sine tanker om hva som blir viktig i den nye kommunen. Hun pekte blant annet på betydningen av å jobbe med forebygging av frafall i skolen.

Visuelle virkemidler

Samtlige skoler hadde i forkant av samlingen laget en presentasjonsfilm der de framhevet sine særpreg og satsingsområder. Framvisningen dokumenterte svært godt at det verken mangler kreativitet, hjerte eller hjerne i orklandsskolene. Filmene var laget både som rene elevprosjekt og samarbeidsprosjekt mellom elever og lærere. Filmene blir å se på denne nettsiden etterhvert, så det er bare å følge med.

Trives svært godt

Prosjektleder for nye Orkland, Ingvill Kvernmo, orienterte om sammenslåingsprosjektet og betydningen av å jobbe bevisst med verdier og identitet når man går fra fire til en kommune.
På forhånd var det sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige deltakere. Der var de bedt om å vurdere ulike spørsmål knyttet til skolen i egen kommune, hva man frykter, hva man ønsker å legge bak seg og hvordan man ønsker å framstå.

Et vesentlig og svært gledelig resultat er at skoleansatte trives svært godt på jobben. På en skal fra 1 til 10, scoret man hele 8,8 i snitt. 

- Dette lover svært godt for framtida, kommenterte Ingvill Kvernmo fra scenen.

Kvitt grendestrid

I undersøkelsen ble det pekt blant annet på at man var redd for å miste særpreg og identitet. Noen pekte på at man var redd for mer sentralstyring. På pluss-siden hadde flere nevnt at man så på sammenslåingen som et middel til å bli kvitt grendestrid og bygdelister. Mange nevnte også at man håpet på mindre detaljstyring og mer profesjonalitet.

Skoleansatte var andre gruppe ut som nå har gjennomført Godfotsamling. Først ute var barnehagesektoren.  De øvrige kommunale områdene skal gjennomføre sine samlinger i desember og januar.

besok_oss.jpg