Industri, handel, landbruk er svært synlige næringsaktører i vår region. Innenfor vår nye kommunegrense finner vi imidlertid både havbruk, vindmøller for strømproduksjon og standhaftige jordbærprodusenter.

Største kommune
Den mangfoldige Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord, via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen. Nærmere 18 000 av disse vil bo i Orkland, som blir den desidert største kommunen i regionen.

laksemerde.jpg

Historie og framtid
Selv om oppdrett og produksjon av atlantisk laks hovedsakelig er knyttet til Hitra og Frøya, er det også betydelig aktivitet i Snillfjord. Laks har betydd mye for Orkdalsregionen før oppdrettseventyret startet. Orkla har vært kjent for sitt gode laksefiske langt tilbake tid, og Thams-familien drev med lakseeksport. Laksen knytter derfor Orkland sammen historisk, identitets- og næringsmessig.

Næringsklynger
Innover i landet har vi rike landbruksbygder. I Meldal grenser disse opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø. Klynger av innovativt industrimiljø finner man for øvrig både i Meldal og i Agdenes.

I vinden
Orkdalsregionen står foran store investeringer på flere titalls milliarder kroner. En vesentlig del av vindkraftutbyggingen i Midt-Norge skjer her, og det skal investeres for mange milliarder bare i dagens Snillfjord. I tillegg kommer milliardinvesteringer i nye kraftlinjer.

vindkraft.jpg

Grønt skifte
Vi grenser tett opp til utbyggingen på Ørlandet av ny kampflybase. Dette gir store  muligheter i et felles bo- og arbeidsmarked. Disse enorme utbyggingene gir store muligheter for næringslivet. Det grønne skiftet er i full gang og mye tyder på at den nye kommunen vil ta en betydelig posisjon i satsingen.