Skoleruta gjelder for Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal høsten 2019, og for nye Orkland kommune vårhalvåret 2020. Av hensyn til familier med barn i både grunnskole og videregående skole følger den fylkeskommunens rammer. Hensynet til koordinering av skoleskyss er også ivaretatt.

I skoleruta er det lagt inn 6 studiedager for skole, 5 dager for skolefritidsordningen og 5 dager for barnehagene.

Skal du langtidsplanlegge ferier og andre aktiviteter, last ned skoleruta i pdf-format

Forbehold om endelig politisk behandling i hver enkelt kommune.