Per-Arild Konradsen er krystallklar i budskapet når han forklarer om Newtonkonseptet.

- For å få størst mulig utbytte av undervisningen er det en forutsetning at det har foregått grundig relevant forberedelse og etterarbeid på skolene, knyttet til aktivitetene som skal gjennomføres i Newtonrommet.

Konradsen er mannen bak First Scandinavia, stiftelsen som siden 2003 har utviklet et omfattende nettverk av Newtonrom, Newtonlærere og ressurser. Konseptet er allerede blitt internasjonalt. I Norge finnes det Newtonrom på 37 steder, og flere er under etablering. Et av dem på Orkanger.

Her kan du lese alt om Newtonrom

Praktisk læring

Newtonmøte[1].JPGFra venstre påtroppende kommunalsjef  for oppvekst i Orkland Eva Sæther, John Anders Elvrum prosjektleder for folkehelsesenteret, rektor ved Orkanger ungdomsskole Stig Rune Oddli, oppvekstsjef i Orkdal Kari Mostad og Per-Arild Konradsen. Med ryggen til ser vi Dario Leko og Gro Eli Eggen Opøyen fra tekniske tjenester i Orkdal kommune.

- Ideen bak Newtonrom er at barn og unge skal få best og størst mulig læringsutbytte i naturfag og matematikk i tråd med læreplanen, sier han.

Konradsen har allerede vært flere ganger på Orkanger i forbindelse med Newtonrommet, som skal bygges i tilknytning til det nye folkehelsesenteret ved Gammelosen. Etableringen skal gi barn og unge i Orkland gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi – på en praktisk måte.

Stort læringsutbytte

Rommet blir nemlig spennende innredet til et teknologisk velutstyrt undervisningslokale.

- Innholdet er selvsagt basert på gjeldende læreplaner. Undervisningen ledes av en eller flere Newtonlærere, og skal preges av elevaktivitet, varierte arbeidsmetoder, refleksjon og gi stort læringsutbytte, poengterer Konradsen.

Sammen med næringslivet

First Scandinavia eier selve konseptet, men rommene eies og driftes lokalt av kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. I Orkland vil kommunen stå for drift av rommet, herunder ansette lokale lærere.

- Selv om rommene etableres og drives i henhold til konseptets kriterier, er det likevel stor grad av lokal frihet når det gjelder innhold og utforming. Det er helt vesentlig at etableringen på Orkanger blir et lokalt utviklingsprosjekt der skole, næringsliv og lokalsamfunn samarbeider, sier Konradsen.

Lokal innfallsvinkel

- På de fleste stedene vi er representert bidrar lokal industri med utstyr, fagkompetanse eller sponsing. Ofte ser næringslivet Newtonsatsingen som et ledd i rekruttering til sine fagområder, sier Konradsen.

Han framhever at det finnes mange innfallsvinkler på hvordan kontakt mellom skoler og næringsliv kan skapes, og er svært fornøyd med at Orkland-prosjektet allerede er i tett dialog med Orkladal næringsforening.  

- Vår erfaring er at lokalt næringsliv, i tillegg til å tenke på egen rekruttering, også ønsker å vise samfunnsansvar, være en bidragsyter i undervisningen og skape en arena der barn og næringsliv møtes, avslutter Per-Arild Konradsen.

Utebilde newton_1200x897.jpgPer-Arild Konradsen fra First Scandinavia i midten. Her sammen med Øyvind Rasmussen, galeder ved Grøtte skole, Stig Rune Oddli, Eva Sæther og Kari Mostad, som er med i prosjektgruppen som jobber med Newtonrom i Orkland.

Fakta om Newton-konseptet

  • Newtonrom: Et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi.
  • Newtonmodul: Undervisningopplegg i et Newton-rom. En Newton-modul består av forarbeid på skolen, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid på skolen.
  • Newtonaktivitet: Praktiske oppgaver i Newton-rommet som inkluderer tid til innledning, refleksjon, diskusjon og oppsummeringer.
  • Newtonlærer: Lærer som har ansvaret for undervisningen i Newton-rommet. 
  • Modulbasen: Database der originalene for Newton-modulene skrives inn slik at de kan deles med nettverket.
  • Klasselærer: Lærer som følger klassen i Newtonrommet, og som har ansvaret med for- og etterarbeidet på skolen.