Orklandstemmen er navnet på undersøkelsen som er gjennomført på telefon, nettbrett eller PC i løpet av august og september. Der er befolkningen i de fire orklandkommunene utfordret til å si sin mening om en rekke samfunnsområder.

- Jeg må virkelig berømme alle som har tatt seg tid til å svare. Det setter vi virkelig stor pris på, sier Kvernmo.

Representativt

Portrettfoto av Ingvill KvernmoHun sier seg svært godt fornøyd med at hele 4987 personer over 16 år har svart.

- Det er faktisk en god del over hva vi hadde forventet, sier Kvernmo, som opplyser at andelen representerer godt over en tredjedel av befolkningen over 16 år i den nye kommunen.Det innebærer at det er faglig grunn til å feste lit til at resultatene er representative, og at de vil få betydning for det som skal skje i de nærmeste årene.

Egne krefter

Selve undersøkelsen bygger på tilsvarende undersøkelse som Steinkjer kommune har gjennomført to ganger. I 2013 svarte vel 1800 personer på Folkestemmen, som Steinkjer har kalt sin, mens 4675 besvarte tilsvarende undersøkelse i 2018.

- Vi er stolte av at vi har gjort alt arbeidet med undersøkelsen med egne krefter, og nå vil vi gå løs på selve analysearbeidet, sier Kvernmo, som sier at resultatene vil være klare i løpet av høsten.

Ikke på latsida

Premie OrklandstemmenBjørn Magnar Landrø (t.v) fikk overrakt uttrekkspremien av Olav Dombu. Foto:Lena Løvnes

For å motivere folk til å svare har det blitt trukket ut heldige vinnere av nettbrett mens undersøkelsen har pågått. Bjørn Magnar Landrø fra Meldal ble svært glad da han fikk telefon om at han var vinner av det siste nettbrettet. Landrø har 31 år bak seg som ansatt i Meldal kommune, der han har drevet med oppmåling. Siden 1. juni har han vært pensjonist, men den spreke 67-åringen har så visst ikke tenkt å ligge på latsida i tiden som kommer. I disse dager er han opptatt med arbeid hjemme på tomta, men han ser fram til at skisesongen kommer i gang.

Til tjeneste

Landrø har tro på kommunesammenslåingen, selv om han er sikker på det vil ta litt tid før alt har gått seg til.

- Det er mye som skal på plass og noen innkjøringsproblemer vil man nok oppleve. Men hvis man har for øyet at det handler om å ta hele kommunen i bruk, tror jeg dette går bra. For min egen del var det naturlig å bli pensjonist nå. Å begynne å pendle til Orkanger var ikke aktuelt for meg, sier han.

På spørsmål om han vil stikke innom jobb hvis noen skulle ha bruk for hans tjenester, humrer han;

- Der har jeg allerede vært flere ganger, senest i formiddag!