M32_planprogram_ann.inddFellesnemnda for nye Orkland kommune vedtok i møte 7. mars 2019 å sende forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel på høring. Samtidig varsles også planoppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Her kan du laste ned planprogrammet

Dokumentene er også lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusene i Agdenes, Meldal, Snillfjord og Orkdal.

Vi holder på å bygge en ny kommune, og det legges derfor opp til en prosess med ulik medvirkning. Samtidig er tidsplanen stram. Det legges opp til at nyvalgt kommunestyre for Orkland vil fatte planvedtak tidlig i 2020.

Vi mottar gjerne skriftlige kommentarer og innspill.

Frist for uttales til forslag til planprogram er 25. april 2019

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingrid Voll, tlf 72 48 30 00

Uttalelse sendes postmottak@orkdal.kommune.no eller Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger