Ordfører Oddbjørn Bang var stolt og glad ved underskrivingen i går, som ble feiret med kake og orientering om status for byggingen.

- Dette er et pionerprosjekt, som både er økonomisk besparende for begge kommuner og som gir et flott tilbud til innbyggerne, sier han og tror at denne modellen kan være gunstig for andre prosjekt i fremtiden.

Formålet med avtalen er at Orklandbadet realiseres med økonomisk støtte fra Skaun kommune og at man gjennom dette samarbeidet oppnår status som et interkommunalt idrettsanlegg.

Styrker anleggssituasjonen

Skaun og Orkdal kommuner har de siste årene vært en del av Forum for idrettsanlegg i Trondheimsregionen (FIAT), et nettverk som består av kommunene Klæbu, Melhus, Malvik, Trondheim, Stjørdal, Orkdal og Skaun, samt fylkeskommune og idrettskrets.

Det har i forumet vært jobbet konstruktivt for å styrke anleggssituasjon for kostnadskrevende idrettsanlegg i regionen. Orkdal og Skaun kommuner har vært pådriver i dette arbeidet.

Viktig for skolesvømming

- Dette er perfekt for innbyggerne i Skaun. Avtalen er unik og spesielt for skolesvømming så betyr dette veldig mye for Skaun kommune, sier ordfører Jon P. Husby.

Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. trinn. Ferdighetsprøven i svømming er hjemlet i nytt tredje ledd i forskrift til opplæringslova og friskolelova § 2-4. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringa slik at eleven blir svømmedyktige innen 4. trinn.

Byggingen i rute

Det kommunale foretaket Orklandbadet AS er ansvarlig for drift av Orklandbadet og vil inneholde et badeland, treningssenter, kommunale helsetjenester, klatrehall og idrettshall. Målet er å være et av de ledende badeanleggene i Norge og inneholder blant annet 8 bassenger, badstuer og sklie.

Husby tror også at skauningene generelt også vil flokke seg til Orklandbadet.

I forbindelse med underskrivingen av avtalen orienterte Dario Leko fra Orkdal kommune om status for byggingen av Folkehelsesenteret og Orklandbadet.

- Framdriften er i rute og planlagt overtagelse er 6. mars 2020. Selve bygget blir ferdig i desember 2019, men da starter en intensiv og svært viktig testperiode i tre måneder for å forsikre seg om at alt fungerer, forteller Dario Leko. Testperioden er spesielt viktig siden dette er et svært innovativt anlegg med nyskapende teknologi og løsninger med blant annet solceller på hele taket og bruk av termisk energi.

Per i dag er hele 110 arbeidere i sving på anlegget, Skanska er entreprenør og Orkdal kommune er byggherre. Totalkostnaden er 382,5 mill. kr.