Lie, som opprinnelig er fra Kristiansand, har lang erfaring fra det private næringsliv, derav over ti år som leder i privat sektor, hovedsakelig innen banknæringen. Fra 2012 til 2018 var han banksjef i Sparebank1, SMN med ansvar for Skaun, Orkanger og Aure. Lie kommer fra stillingen som daglig leder ved Nordbohus Orkladal AS.

- Det skjer mye spennende i regionen vår, og jeg har lyst til å være med å videreutvikle lokalt næringsliv i nye Orkland, sier Aasmund Lie (45) i en kommentar.

Lokalpatriot

De siste 7 årene har han hatt arbeidssted på Orkanger, og har hatt god dialog med lokalt næringsliv både som banksjef og som styreleder i Orkladal næringsforening.

- Jeg er veldig opptatt av hva som skjer lokalt og er stolt over å bo i Orkdal. Jeg benytter alle relevante anledninger til å framsnakke kommunen og byen Orkanger. Det er så mye positivt som skjer i regionen vår, sier Lie.

Samlende

Han håper å kunne bidra med å være samlende for hele næringslivet i regionen, bygge gode relasjoner, utvikle og spille inn muligheter for videre utvikling av næringslivet. Lie mener det blir Et viktig å bygge opp under nye Orkland og arbeide med eksisterende næringsliv, samt utvikle nye arbeidsplasser.

- I starten vil jeg prioritere å bli godt kjent med bedriftene i Orkland og håper at mange tar direkte kontakt. Hensikten er å få mer innsikt og høre hvilke utfordringer bedriftene står ovenfor på kort og lang sikt, og hvilke forventninger bedriftene har til oss i kommunen.

Lie vil tiltre stillingen 1. oktober.