Formannskapets innstilling

I henhold til kommunelovens § 14-3 legges formannskapets innstilling til vedtak om Handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020 ut på høring frem til og med 17.12. 2019.

Handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020 behandles endeling i kommunestyret 18.12.2019.

Dokumenter i saken:

Rådmannens forslag

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsplan 2020 - 2023 for Orkland, slik det ble presentert for kommunestyret onsdag 13.11.2019

Spørsmål og svar

I kommunestyremøtet 20.11.2019 var det lagt opp til spørretime, der politikerne kunne stille spørsmål til rådmannen om budsjettet for 2019

* dokumentene vil bli oppdatert med nye versjoner etter hvert som prosessen med budsjett og handlingplan går fremover