I et intervju med prosjektleder Ingvill Kvernmo, torsdag 16. august, fastslår ukeavisen at Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord er blant kommunene som er kommet lengst med kommunesammenslåingsarbeidet. De har sammenlignet samtlige kommuner som fra 1. januar 2020 skal utgjøre de nye kommunene og fastslår at Orkland har fulgt mange av anbefalingene som er gitt, blant annet av Telemarksforskning og Deloitte.

Mye på plass
I artikkelen trekkes det fram betydningen av de fire kommunestyrenes tidlige solide flertallsvedtak som en av suksessfaktorene. I tillegg vektlegges betydningen av tidlig ansettelse av prosjektleder og ny ledergruppe. Avisen peker på at Orkland sannsynligvis er blant de få som allerede også har fått på plass enhetsledere. Kommunal Rapport framhever også at den nye kommunen, som vil få nærmere 19 000 innbyggere, er en av ytterst få som har anslått effektiviseringsgevinst av sammenslåingen.

Til stede
I intervjuet peker Kvernmo på både umiddelbare effekter, som et redusert antall politikere. Det vil også bli færre ansatte i administrasjonen og fellestjenestene, men disse gevinstene hentes ut ved naturlig avgang.

"Vi vil også få gevinster fordi større fagmiljøer vil gi bedre kvalitet på tjenestene" uttaler Ingvill Kvernmo til avisen, som også har fått med seg at den nye kommunen i sommer har jobbet bevisst med å være til stede der folk er - på festivaler og kulturarrangement.

Kommunal Rapport er en ukeavis og en nettavis som gis ut i Oslo. Avisen er heleid av Kommunenes Sentralforbund (KS). Den kom ut første gang i 1987. Avisa dekker kommunesektoren og målgruppa er politikere og ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert kommunale bedrifter over hele landet.