Det sier Arvid Isdal da han fikk spørsmål om datakunnskapene hos kommunalt ansatte. Han bestod fagprøven høsten 2018 og jobber nå som IT-konsulent og server kommuneansatte i Orkdal og Meldal.  Han er en av i alt sju lærlinger som har startet utdanningen på Meldal videregående skole, hatt læretid i Orkdal kommune og avlagt fagprøve med meget godt bestått resultat.

- Det viser at elevene får svært allsidig og relevant praksis hos oss, sier Gustav Stokkli, som er lærlingeansvarlig for IT-faget.

Lokalt samarbeid

Kommunene har i en årrekke hatt et tett og godt samarbeid med Meldal videregående skole og prioriterer inntak av elever derfra når de skal rekruttere lærlinger. Det er elevene i tredje studieår på elektrofaget som er utplassert i bedrift.  

Digitaliseringen i offentlig sektor er kommet langt, men det skjer stadig utvikling og nye løsninger tas i bruk på alle områder. Sånn er det også i Orkdal kommune, og satsingen blir ikke mindre når Orkland kommune er en realitet i 2020. Lærlingene spiller en svært viktig rolle i drift og service av de ulike løsningene.

Stabil arbeidskraft

Gustav_1200x910.jpgGustav Stokkli er full av lovord om samarbeidet med Meldal videregående skole. 

- Uten lærlingene kunne vi ikke opprettholdt det servicenivået vi har i dag, sier Stokkli, som er full av lovord om både kunnskapsnivå og hvordan lærlingene håndterer oppdragene de utfører. Han mener dessuten resultatene så langt tyder på at kandidatene blir attraktive i arbeidsmarkedet.

Han forteller at de gjennom intervjuene i forkant finner de rette kandidatene til lærlingeplassene, noe som har resultert i stabil og innsatsvillig arbeidskraft.

Privilegert

- Vi legger vekt på at de er sosiale og har andre interesser ved siden av det rent IT-faglige. Hos oss skal de håndtere det tekniske, men de skal også ha evnen til å kommunisere med mange forskjellige mennesker med varierende kunnskapsnivå.

- Det er en svært trivelig arbeidsplass og vi er privilegert som får ha læretida vår her, sier Steffen Ingdal Olsen, som nylig fikk sitt fagbrev, og som kan bekrefte at det nok eksisterer en egen form for humor i faget.

Steffen og May Helen [1].JPGSteffen Ingdal Olsen er på Rundhaugen bofellesskap der han bistår avdelingsleder May Helen Fevåg med en kranglete skriver.

Museproblematikk

Kunnskapsnivået blant kommunalt ansatte blir beskrevet som “svært varierende,” og oppdragene art er meget varierende. Alt fra skrivere som ikke vil skrive ut, til bistand i mer teknisk krevende arbeidsoppgaver. Noe kan løses over telefon eller fjernstyring av PC, mens enkelte oppdrag krever at man drar ut i felten og bistår lærere, barnehagelærere og helsearbeidere.

Ofte er rådet kort og godt – skru av og på maskinen. Noen ganger hender det at problemet er at man ikke har satt i strømkabelen. En gjenganger som alltid medfører humring på avdelinga er når kvinnelige ansatte ringer og sier de har problemer med musa.

- Men det fikser vi også, ler Arvid Husdal.

Søk nå

Fra januar 2020 er nye Orkland kommune en realitet. Den nye kommunen ønsker fortsatt å ha en offensiv rolle i forhold til å rekruttere lærlinger. Stillingene er allerede lyst ut og søknadsfristen er 3.mars. Du finner dem her:

Agdenes kommune
Orkdal kommune
Meldal kommune

Stillingene, som er plassert innen flere fagområder, skal besettes høsten 2019. Arbeidsgiver denne høsten vil fortsatt være den enkelte sammenslåingskommune. I Agdenes og Meldal skal man rekruttere innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Det samme skal man også i Orkdal. I tillegg er det ledige plasser innen dataelektronikk, feier og institusjonskokkfaget i Orkdal.