I arbeidet med å danne ny kommune er det mye som skal på plass. Nærmere 1900 ansatte fra fire kommuner skal jobbe sammen, skape ny identitet og bygge ny kultur. Et av virkemidlene for å få til dette er å delta på “godfotsamlinger.”

Gjøre hverandre god

Som navnet indikerer handler det om å bruke elementer fra Nils Arne Eggens teori. Et av kjernepunktene i den teorien er at man skal rendyrke de egenskapene man er god på og øve mer på dem. Man skal ikke bruke tid på det man ikke er god til. De egenskapene er det andre som kan, og som de skal øve mer på. Til sammen danner mennesker med ulike egenskaper et lag som kan skape gode resultater. Rosenborg gjorde det på 1990-tallet. Slik skal også Orkland også bygges.

Bedre løsninger

I den nye kommunen vil Barne- og familietjenesten og integreringsfeltet organiseres sammen. Det var god stemning da de ansatte torsdag for første gang var samlet i kommunestyresalen i Orkdal rådhus. Prosjektleder for sammenslåingen, Ingvill Kvernmo, startet sitt innlegg med et sitat:  

“Alle må ha et åpent sinn for at det finnes gode løsninger og andre måter å jobbe på. Din arbeidsplass sitter ikke nødvendigvis med fasiten og den beste måten å løse ting på.”

- Sitatet er ikke mitt, men er sagt av en ansatt fra barnehagesektoren i framtidige Orkland, fortalte Kvernmo.

Kartlegging

Hun mener det er viktig å ha kjennskap til styrker, muligheter, trusler og hva man ønsker å legge bak seg i sammenslåingsprosessen.

- Det er et viktig grunnlag for å skape samhold og fellesskap. Det er derfor dere er bedt om å svare på en del spørsmål i forkant av samlingen, sa Kvernmo.

Før godfotsamlingene sendes det nemlig ut en digital undersøkelse per telefon til deltakerne. Resultatene presenteres av Kvernmo under samlingene og gir en god indikasjon på dagens situasjonsbilde og hvilke forventninger og ønsker de ansatte har i forhold til framtida.

Trivsel

Man blir også bedt om å uttale seg om hvordan man trives på jobben, og der er det i stor grad harmoniserte uttalelser fra de fire kommunene.

På en skala fra 1 til 10 ligger scoren så langt på i overkant av 9.

- Det er et utrolig godt utgangspunkt. Vi er inne i en prosess som kanskje kunne medføre at folk kunne kjenne på en viss grad av usikkerhet som ville gjøre seg gjeldende i forhold til trivsel. Slik er det ikke, og det skal vi være svært godt fornøyd med, sier Kvernmo.