Kaptein Torri Preston fra US Marines snakker nesten over seg når han skal beskrive naturen, menneskene og alle andre inntrykk han og hans kolleger har fått i Norge så langt.

Mandag var han og tolv andre personer knyttet til Nato-øvelsen Trident Juncture på et uformelt og uanmeldt besøk på Orkdal rådhus. Sammen med Knut Skatvold fra HV 12 var amerikanerne på rekognosering i det sivile samfunnet i Orkdal.

English from Hoston

“What is the main industry in this area? How many people are living here?  Are there any refugees here?”

Spørsmålene haglet, og beredskapsleder Arnt Tronvoll svarte så godt han kunne på det vi har blitt enige om å kalle “Hoston-engelsk”, uten at øvrige innbyggere ved Hostovatnets bredder må ta dette ille opp. Tronvolls svar ble tolket med stor grad av velvilje og respekt, og der det virkelig ble "kronglat,"  ble budskapet febrilsk forsøkt oversatt til høvelig skole-engelsk fra Skatvold og kommunikasjonsrådgiveren. Smilet og latteren satt løst blant de uniformskledde amerikanerne og vertskapet på rådhuset.

Trident Juncture US Marines 2[1].JPG

The mayor
Etter møtet fikk gjestene overrakt kommunepins av beredskapslederen. Gaven ble umiddelbart festet på uniformsjakkene og var godt synlig da de på vei ut møtte ordfører Oddbjørn Bang ute på rådhustunet.

-Hello, Mr. Bang – nice to meet you! What a lovely municipality and nice people working here. Great!

Ordføreren måtte selvsagt si seg enig og slo av en prat ute i det fine høstværet.

The Norway House
Soldatene er svært opptatt av å ferdes med respekt i landet vårt og oppriktig interessert i at det ikke skulle kunne knyttes noen negative reaksjoner på deres nærvær.  

Besøket ble avsluttet med fotografering foran Thams-paviljongen, der gjestene fikk servert en kortversjon av historien om bygningen og dugnadsinnsatsen som lå bak arbeidet med å få den tilbake til opprinnelsesstedet.

Ofte kan spontanmøter som dette ble de beste møtene. Kommunepresentasjoner, informasjonsmateriell og offisielle taler kan bare ligge i skuffen. Hyggelig prat, smil og latter på et trangt kontor slår det meste, spesielt når man har felles språk - Hoston-engelsk!