Det sier ordfører i Agdenes, Oddvar Indergård, i en kommentar til befolkningstallene for 3. kvartal fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som nå er offentliggjort.

Vekst i tre av fire

Av orklandskommunene er det Agdenes som har den største folkeveksten. Siden 1. juli er det nemlig blitt 24 flere innbyggere i kommunen som ligger så vakkert til ved Trondheimsfjorden. I samme periode er blitt 14 flere orkdalinger. Også i Snillfjord er det en gledelig vekst på 10 personer, mens det er blitt færre meldalinger, riktignok bare 1 siden i sommer.

God økning

Det estimerte folketallet i Orkland ved utgangen av tredje kvartal 2018 er 18.156. Tallet er da justert i forhold til andelen av Snillfjord som vil tilhører Orkland. Kommunen deles som kjent i tre fra 2020, og blir tilhørende både Hitra, Heim og Orkland. Totalt sett har folketallet i Orkland økt med 42 personer siden 1.juli, og med 136 siden årsskiftet.

Svak nasjonal vekst

Det bodde 5 323 900 mennesker i Norge 1. oktober i år, i følge SSB. Fødselstallene er svært lave i hele landet i perioden, og følger en trend som har vist seg tydelig de siste årene. Fødselsoverskuddet er på 5300 på landsbasis. I tillegg har en minkende innvandring ført til nedgang i folkeveksten i Norge. Det totale folketallet vokste kun med 11 600 personer, og er den svakeste veksten siden 3. kvartal 2006. Det er nedgangen i antall innvandringer som bidrar mest til den totale nedgangen i veksten.

Bedre hjemme

I Adresseavisen onsdag 21. november uttrykker direktør i Adecco, Ketil Kjeldsberg, bekymring over at det er blitt vanskeligere å lokke utenlandsk arbeidskraft til Norge.

- Den ene årsaken er at økonomien går bedre i de landene de kommer fra. Det gjør det mindre fristende å flytte til et annet land. Den andre årsaken er at den lave norske kronekursen gjør at norske inntekter er mindre verdt. Når norske kroner veksles til til svenske kroner, polske zloty og euro, sitter utlendingene igjen med mindre penger sammenlignet med de årene kronekursen var høy, sier Kjeldsberg i intervjuet med Adresseavisen.

Les mer om den siste befolkningsstatistikken fra SSB

besok_oss.jpg