- Det er historisk sus over denne dagen, sa prosjektleder for Orkland, Ingvill Kvernmo, da hun innledet før presentasjonen av det første felles budsjettforslaget for den nye kommunen ble presentert i kinosalen på Orkanger i formiddag.

Der var kommunestyrepolitikerne fra Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord invitert til felles presentasjon av et budsjett slik det ville ha sett ut hvis sammenslåingen hadde vært en realitet allerede for 2019.

Generalprøve

- Vi har lagt ned mye arbeid i denne prosessen slik at vi skal være godt forberedt til neste år når vi skal vedta det første budsjettet for Orkland, sa Kvernmo.

Hun pekte på at erfaringene man nå har gjort, nesten som en generalprøve, vil komme svært godt med neste år når det faktisk er premiere. Kvernmo informerte forsamlingen om at Orkland allerede har fått invitasjon fra Kommunal- og regionaldepartementet og Kommunenes sentralforbund om å holde foredrag om prosessen.

Økonomi og demografi
Rådmann i Orkdal, Svein Henry Berdal, orienterte om faktorene som påvirker budsjettet, både de interne som fellesnemnda i Orkland har vedtatt, og eksterne faktorer som man ikke alltid har like god innflytelse over.

- Bemanningsnormen i barnehagesektoren og framtidig arbeidsgiveravgift er eksempler på faktorer som staten bestemmer, sa Berdal, som også orienterte om den demografiske utviklingen i årene som kommer.

Han pekte blant annet på at andelen eldre vil øke, mens fødselstallene synker. Dette vil naturlig nok påvirke de enkelte tjenesteområdene i Orkland.

Mer enn hver for oss
Berdal, som er påtroppende økonomisjef i Orkland, pekte også på mulighetsområdet som åpner seg når det innføres nye regler knyttet til eiendomsskatt fra 1. januar 2019. Det blir som kjent lagt opp til et mer differensiert system som gjør at man eksempelvis kan vedta eiendomsskatt kun for vann- og vindkraftverk, samt overføringslinjer knyttet til dette.

Berdal poengterte sterkt at man går inn i den nye kommunen med vissheten om at man vil få til mer sammen enn man ville fått til hver for seg.

Svein Henry 3_1200x979.jpg

Store investeringer

- For innbyggerne vil det innebære flere gode tjenestetilbud nært der man bor. Vi får nye helse- og omsorgssentre i Lensvik og Meldal, nye omsorgsboliger på Krokstadøra og ny skole i Lensvik.  I tillegg bygges et banebrytende folkehelsesenter på Orkanger, som vil komme hele regionen til nytte.

Han trakk også fram at det skal bygges brannstasjoner i Meldal og på Orkanger.

- Når vi i tillegg blir trukket fram som en svært vennlig og attraktiv næringslivskommune, er det mye som peker i riktig retning avsluttet Svein Henry Berdal.

Harmonisering
I møtet ble også budsjettkonsekvenser i 2019 i hver enkelt av kommunene presentert. Der framkom det tydelig at rådmennene nå er i ferd med å harmonisere forslagene mot sammenslåingen. Nå er det opp til kommunepolitikerne å vedta siste budsjett i sine respektive kommuner. Neste år er det Orkland som gjelder!

Her kan du kan lese budsjettdokumentene for Orkland og de fire kommunene

besok_oss.jpg