Tekst: Steinar Larsen

Denne formelle setningen var en del av Merethe Husebys svar til rådmannen. Men det var ikke alt hun hadde på hjertet.

Barnehagestyrer Merethe Huseby
- Kjøretøy har vi god kompetanse på i barnehagesektoren, sier Merethe Huseby

Bilutredning

Det er ikke uvanlig at det kommer formelle henvendelser fra rådhusansatte til kommunale enhetsledere om å rapportere tilbake på ulike saker. Kanskje er det politikere som ønsker svar på spørsmål, eller aktuelle saker skal utredes. Da Arnt Tronvoll fikk i oppgave å utrede spørsmålet om den kommunale bilparken, med tanke å forberede ny bilordning for nye Orkland kommune, fikk han kanskje ikke akkurat den tilbakemeldingen han forventet fra alle. Henvendelsen var sendt alle kommunalsjefer og enhetsledere, med anmodning om rask tilbakemelding.

- Jeg lå faktisk på sofaen en kveld og bladde meg gjennom noen e-poster, da jeg fikk se henvendelsen, sier Merethe Huseby, som er styrer på Gjølme barnehage i Orkdal.

Bilgutter[2].JPGDe unge sjåførene i Gjølme barnehage behersker de mest krevende kjøreforhold, og tar i bruk kreative løsninger for å sette materiell og ferdigheter på prøve.

Skulle få svar

I e-posten var det formulert en rekke spørsmål som omhandlet temaet bil. Hvor mange biler leaser dere i dag? Hvor mange biler eier dere i dag? Hvor mange biler mener du din nåværende enhet har behov for framover i tillegg til de dere eier? Er det ønskelig med biler på strøm eller fossilt drivstoff?

- Jeg må innrømme at jeg humret litt der på sofaen, og bestemte meg ganske raskt for at denne henvendelsen skulle jeg få noe artig ut av. I barnehagen har vi ingen kommunale tjenestebiler så jeg følte jo kanskje, i likhet med en del andre mottakere av e-posten, at den ikke traff meg helt, sier Huseby.

Bilmatter og sandkasser

Samme kveld forfattet den kreative styreren følgende svar til Tronvoll:

“Når det gjelder antall biler så kan det sikkert totalt dreie seg om 150-200 biler på vår enhet. Våre kommunale biler har en begrenset rekkevidde, det vil si for det meste innafor bilmatter og sandkasser. Vi forholder oss til innkjøpsreglementet, men praktiserer låne-, bytte og dele framfor leasing. Drivstoff er for det meste havregrynsgrøt og brødskive med leverpostei. Dette håndterer vi på egen enhet.”

Besvarelsen gikk selvfølgelig med kopi til alle øvrige e-postmottakere, noe som skapte en del muntre reaksjoner.

- Joda, jeg fikk en del tilbakemeldinger. Plan og forvaltningssjef Ingrid Voll sendte melding og fortalte at jeg hadde reddet dagen hennes.

Lekebiler_1200x799.jpgDet er stor variasjon i bilparken, fra de lette kjøretøy til de større som krever større ferdigheter av sjåførene i barnehagen.

Høy kompetanse

I barnehagen er det en rekke sjåfører som har mye erfaring med bilparken, og har sterke meninger om det ene og det andre. Huseby har hatt kartleggingssamtale med noen av dem og fått klare tilbakemeldinger, ønsker og innspill i spørsmål om framtidige bilanskaffelser. Et unisont innspill har vært ønsket om en sprekere og mer fartsfull bilpark;

- Vi vil ha racerbila! Med mang hestekrefter, itj ordentlige hesta, bærre like sterk som hesten.

Andre har hatt preferanser i form av større doninger og uttrykt ønsker om at både monstertrucker og traktorer bør inngå i bilparken. Det har også kommet forslag om å gjøre noe med selve infrastrukturen for ferdsel med "motorkjøretøy" i barnehagen. I entusiastisk muntlige ordelag er det kommet forslag om å etablere eget bilrom.

Det er meget mulig at det ligger innenfor styrerens ansvarsområde og myndighet å imøtekomme akkurat dette ønsket, men det er mulig hun må ha hjelp fra Tronvoll til å innfri det mest spenstige ønsket;

- Vi vil ha en bil som kan kjør i lufta!