Det ble variert innhold på dagens informasjonsmøte i Agdenes. Kommunesammenslåingen nærmer seg, og selv om mye er på plass er det mange tema som opptar ansatte. Prosjektleder Ingvill Kvernmo redegjorde for status og for flereandre aktuelle saker. Hun fortalte om prosessen med nytt kommunevåpen som nærmer seg en endelig avklaring, innplassering av ansatte, tilsetting av nye ledere og felles utlysning av lærlingestillinger. Siden møtet var i Agdenes ble det også et tema at kommuneblomsten er jordbærblomsten, som nok i hovedsak er knyttet til Lensvik og de landskjente jordbærene.

Det er mye som skal på plass av nye IT-løsninger. Det ble orientert om status for anskaffelser av nytt personalsystem, eller Human Resource Management, som det heter på utenlandsk, og nytt sak/arkivsystem.

Eva2_1200x900.jpgKommunalsjef for oppvekst i Orkland, Eva Sæther, orienterte om hvordan den nye kommunen ruster seg for å kunne yte bedre tjenester i framtida. Stikkord her er tverrfaglighet og tidlig innsats.

Ingvill Kvernmo benyttet anledningen til å dele kunnskap fra ansatteundersøkelser som er gjennomført i forbindelse med Godfotsamlingene. I forkant av samlingene, som har vært arrangert i alle fagområder, har ansatte besvart en digital undersøkelse. Arbeidsmiljø er et av temaene som er berørt, og de ansatte er utfordret til å angi en score på en skala som går fra 0 til 10, der 10 er maksimal trivsel.

Eva_1200x900.jpgNår ansatte i våre fire kommuner ender opp med et snitt tett oppunder 9, er det ikke annet å si enn at vi har et godt utgangspunkt, sa Kvernmo, som også orienterte om at den nye kommunen vil delta på Trøndersk matfestival sammen med næringsaktører fra Orkland i august.