Det bildet imidlertid illustrerer er at 3,48 kommuner skal bli til en…. 3,48 tenker du, kanskje? Hvor kommer det tallet fra? Svaret er at Snillfjord deles i tre, 21 prosent til Heim, 31 til Hitra, mens 48 prosent av snillfjordingene blir orklendinger.

Gjenbruk

Tilbake til ordførerkjedene. Det skal selvsagt lages et nytt ordførerkjede for Orkland. Hvordan gjør man det? Ikke som mange andre sammenslåingskommuner, der man bruker mange penger på å lage et nytt. Her har politikerne vedtatt å benytte gjenbruksprinsippet. Man bruker orkdalskjedet, som inneholder symbolikk som ivaretar alle de fire kommunene, og bytter bare ut selve kommunevåpenet. Økonomisk og miljømessig svært gunstig. Når i tillegg Orkla Sparebank tar kostnaden ved å produsere kommunevåpenet blir det hele en svært hyggelig sak for Orkland.

Ti symbolerOrfører med kjede.jpgOrdfører i Orkdal, Oddbjørn Bang, med kjedet som skal benyttes i Orkland.

Fortsatt bekymret for hva som skjer med de tre andre ordførerkjedene? Ingen grunn til det. De ble verken kokt suppe på, eller smeltet om. De blir tatt behørig vare på for ettertiden.  

Symbolene på ordførerkjedet består av i alt ti ulike elementer; en laks, et industrihjul (tannhjul), et kornnek, et tre, et kirkespir, en smeltehytte, en hest, et elektrisk lokomotiv, et bur (stabbur) og en båt. Bak på kjedet er dessuten Sparebankeika visualisert.

Den flotte gryta som ble brukt for å illustrere "sammensmeltingen" av fire kommunevåpen, ble forøvrig velvillig utlånt av Lars Kåre Fossli Sæther. Seansen ble behørig filmet, og skal benyttes i musikkvideoen "Hele Orkland danser", som skal lanseres i november.

besok_oss.jpg