Det sier arkivleder i Orkdal kommune, Anne Sognli, som er medlem av prosjektgruppen for innføring av Public 360, navnet på løsningen som Orkland har valgt for saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering. Torsdag 4. april var det kick-off i Løkken kulturhus, der det nye systemet ble presentert for ansatte.

Foregangskommune

Intensjonsavtalen som ligger til grunn for kommunesammenslåingen fastslår at Orkland skal være en foregangskommune når det gjelder digitalisering. Målet er at dette skal komme innbyggerne til gode. Utviklingen i Norge viser at et økende antall brukere i stigende grad etterspør gode digitale løsninger. Funnene i undersøkelsen IT i praksis 2017*, viser at flertallet av innbyggerne foretrekker elektronisk dialog med offentlige aktører. 64 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de sparer tid ved å kommunisere digitalt med det offentlige.

MeldalPublic360_1200x1600.jpgHelene Totland Aae fra Meldal kommune er prosjektleder for innføring av Public 360 i Orkland.

Større åpenhet

Ved å satse på digitale løsninger, som forenkler brukernes hverdag, imøtekommer Orkland kommune dermed både ønsker og behov. Arbeidet med å fulldigitialisere saksgangen ved hjelp av Public 360 er en del av en slik stratetegi. Løsningen vil gi innbyggerne bedre innsynsmuligheter og større åpenhet ved at alle deler av saken ligger inne i løsningen.

- På sikt er det kommunens ambisjon å gjøre det like enkelt for innbyggerne å følge en sak i kommunen som å spore en pakke på Posten, sier Sognli. 

* Den årlige analysen av den digitale status i Norge (IT i praksis 2017) i regi av Rambøll, IKT Norge, Oslo kommune og Visma