Generalforsamlingen  i Orkdal Energi Holding AS vedtok den 24. oktober at konsernet bytter navn til Orkland Energi Holding AS. Det nye navnet vil ha markedsmessig virkning fra 1. januar 2019.

Orkdal Energi Holding AS er i dag eid 100 % av Orkdal kommune, og generalforsamlingen i selskapet er derfor identisk med kommunestyret i Orkdal. Fra 1. januar 2020 vil den nye eieren være Orkland kommune, og selskapet skifter derfor navn for å synliggjøre at de er den naturlige, lokale strømleverandøren i hele den nye kommunen.

I sitt saksframlegg peker selskapet på at det er mange useriøse aktører i strømsalgbransjen, og Orkland Energi vil være et seriøst og lokalt alternativ for alle kommunens innbyggere. Orkdal Energi er i dag en viktig bidragsyter til lokale lag og organisasjoner i dagens Orkdal kommune.

Eirik.jpg

- Dette ønsker vi å fortsette med, men ønsker selvsagt å utvide denne virksomheten til også å støtte lag og organisasjoner i hele den nye kommunen, sier daglig leder i selskapet, Eirik Jørum.

Navneskiftet vil gjelde holdingselskapet og markedsselskapet Orkdal (Orkland) Energi AS. Omprofileringen vil selskapet følge opp med markedskampanjer rettet både mot eksisterende og potensielle kunder i hele Orkland kommune.

- For å ha tilstrekkelig tid til å forberede disse markedskampanjene tas det nye navnet i bruk allerede fra 1.1.2019. Denne datoen passer også godt i og med at inntekter fra og med 2019 danner grunnlaget for ordinært utbytte til den nye kommunen i 2020, sier Eirik Jørum.