Tillitsvalgte har vært med på alle intervju, og det har også vært brukt et rekrutteringsbyrå for eksterne vurderinger og kvalitetssikring av prosessen. Resultatet er ei spennende ledergruppe, satt sammen av dyktige ledere med komplementær kompetanse! Ingvill Kvernmo ble ansatt som prosjektleder for kommunesammenslåingsprosessen, og rådmann for Orkland allerede i mai i fjor. Hun tiltrådte stillingen i 100 prosent 15. september i 2017. 

Det er en stor glede nå å presentere resten av den nye ledergruppen:

Kommunalsjef for samfunn: Petter Lindseth 
Petter er rådmann i Meldal kommune. Han er samfunnsplanlegger av utdanning, med en master i samfunnsplanlegging og ledelse.  Petter vil ha hovedansvar for tekniske tjenester, plan og forvaltning, brann og redning, landbruk og naturforvaltning, samt kultur og idrett. 

Kommunalsjef for Helse og mestring: Kristin Wangen
Kristin er kommunalsjef for helse og omsorg i Orkdal kommune. Hun er sykepleier av utdanning med en master i helsevitenskap. Kristin vil ha hovedansvar for helse, pleie omsorg, mestring og NAV.

Kommunalsjef for Oppvekst: Eva Sæther
Eva Sæther er kommunalsjef for Oppvekst og assisterende rådmann i Agdenes Kommune. Hun er lærer av utdanning, mellomfag sos.ped og spes.ped, og med en master i skoleledelse. Eva vil ha hovedansvar for skoler, barnehager, voksenopplæring, flyktningetjenesten, og barne-familietjeneste. (Barnevern, helsestasjoner, ppt) 

Økonomisjef: Svein Henry Berdal
Svein Henry er rådmann i Orkdal kommune, og mangeårig assisterende rådmann og økonomisjef i Orkdal.  Han er økonom av utdanning, og har solid realerfaring innen faget. Svein Henry vil ha ansvar for økonomifunksjonen i Orkland. 

Personalsjef: Stein Arne Jakobsen
Stein Arne Jakobsen er personalsjef i Meldal kommune. Han har en bachelor i strategisk personalledelse og en master i kunnskapsledelse og innovasjon.  Han vil ha ansvar for personalområdet i Orkland og organisasjonsutvikling.

Leder for digitalisering og kommunikasjon
Vi vil også opprette en ny stilling som leder for kommunikasjon og digitalisering. Ingen av de fire kommunene har denne stillingen i dag. Orkland kommune er ambisiøs på digitaliseringsfeltet, og skal bli en kommune som tar i bruk ny teknologi for å skape bedre tjenester. Leder for kommunikasjon og digitalisering vil ha ansvar for IT, kommunikasjon, digitalisering, arkiv og servicetorg. Stillingen lyses ut eksternt.