- Oi, det var enormt!

Det var gjennomgangstonen fra passasjerene, da de steg av bussen på Geitfjellets topp, der fundamentet for en av de 43 vindmøllene allerede vises godt i terrenget.

Fra toppen fikk de over 100 orklendingene, som hadde meldt seg på turen i nye Orkland kommune-regi, god oversikt over omfanget av vindparken som er under bygging i Snillfjord.

I vinden

Utbyggingen er en av totalt seks vindparker som Fosen Vind DA bygger i Trøndelag. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker, som til sammen vil produsere 1057 MegaWatt. Med dette omfanget er prosjektet større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.

fundament_1200x900.jpgDet kreves solide fundamenter for å forankre vindmøllene til fast grunn.

- Kapasiteten vil dekke energibehovet for 180 000 boliger når de i alt 277 turbinene står ferdig i løpet av 2020, forteller byggeleder for Geitfjellet vindpark, Stig Terje Strøm.

Han legger til at Geitfjellet alene vil kunne dekke det årlige strømbehovet for 22 000 husstander.

Les mer om Fosen Vind DA på deres nettsider

Omfattende arbeid

Strøm oppdaterer de besøkende med faktainformasjon gjennom mikrofonen i bussen, som snirkler seg på veinettet som er under etablering i fjellterrenget i Snillfjord.

Det er Åfjord-selskapet Johs J. Syltern som står for veibygging, oppstillingsplass for kraner, fundamenter for vindmøllene, samt kabelarbeid og trafostasjon. I tillegg har de ansvar for bygging av servicebygget, som skal benyttes som base for faste ansatte og når større vedlikeholdsarbeid skal gjennomføres i de tjue årene som konsesjonsperioden er gitt for.  

Fra Orkanger

Det er liten tvil om at vindmøllene, som får en tårnhøyde på 87 meter og rotordiameter på 136 meter, vil vises godt i terrenget.

- Selve monteringen av vindmøllene er planlagt gjennomført fra påsketider i 2020, forteller Strøm, som også opplyser at de krappeste svingene på Fylkesvei 714 mellom Gangåsvatnet og Våvatnet må rettes ut for at transporten av de lange konstruksjonene skal gå smertefritt. Den lokale transporten vil etter all sannsynlighet starte fra Grønøra.

Alle de store komponentene til vindmølleparken vil nemlig komme med båt til Orkanger havn, der de vil bli lagret før de fraktes fram til utbyggingsområdet og ut på de i alt 4 mil med veier i vindparken.

Ferdsel

Utsikt_1200x900.jpgUtsikt fra Geitfjellet.

Utbyggingen er underlagt strenge krav i konsesjonen som er gitt. Det innebærer blant annet at terrenget langs anleggsveien skal arronderes slik at veiskuldrene får et naturlig utseende, og at steinmasser skal fjernes eller dekkes til.

- Når utbyggingen er ferdig vil veinettet være åpent for publikum for ferdsel til fots eller sykkel, opplyser Strøm.

Det blir etablert en parkeringsplass like nedenfor servicebygget der folk kan parkere bilen. Derfra blir veien stengt med bom.

Bli kjent

Turdeltakerne avsluttet omvisningen med kaffe og grillmat ved servicebygget før ferden gikk med buss tilbake. Flere uttrykte ønske om å besøke vindparken igjen – etter at turbinene er satt opp.

Dette var tredje tur til utvalgte plasser i framtidige Orkland kommune. Først ute var Agdenes kommune, som var vertskap for tur til Agdenes fyr. Orkdal var vertskap da hele 230 nye sambygdinger besøkte Songlia, mens Snillfjord kommune sørget for turen til Geitfjellet.

Mandag 17. juni går siste tur, i denne omgang, til Nyplassen i Sæterdalen i Meldal kommune.  Følg med på våre nettsider og facebooksider for nærmere informasjon.

Alle foto: Kristin Broholm