Der er Statkraft i full gang med etableringen av Geitfjellet vindpark, hvor det skal settes opp i alt 43 vindmøller for kraftproduksjon. Utbyggingen skjer på vegne av Fosen Vind DA, og skal være i drift i løpet av 2020. Vindparken blir en del av Orkland kommunes geografi, og vi ønsker sammen med Statkraft å vise fram anlegget slik det står i dag.

Påmelding

Geitfjellet vindpark1_1200x1069.jpgByggeleder Stig Terje Strøm og prosjektleder Gustaf Nissen fra Statkraft ønsker å vise fram anleggsområdet for nye orklendinger. Her sammen med ordfører i Snillfjord, John Lernes (t.h).

Mandag 3.juni arrangerer vi derfor en tur til området. Fordi dette er et anleggsområde, vil turen foregå med buss og det vil være et begrenset antall plasser. Påmelding til Olav Dombu på e-post: olav.dombu@meldal.kommune.no Her blir det «førstemann til mølla»-prinsippet» som gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å ta seg fram til anlegget uten å være med på den organiserte busstransporten.

Guiding & grill

Framme ved anlegget vil bli en guidet busstur i området der det orienteres om utbyggingen. Etter turen vil det bli anledning for grilling. Statkraft sørger for grill, mens hver enkelt sørger for det man måtte ønske av mat og drikke.

Geitfjellet vindpark2_1200x800.jpg
Arbeidet med fundamentering er godt i gang.

De som får bekreftet at de er påmeldt møter ved Orkdal rådhus mandag 3.juni kl. 17.30, der en buss fra Orklareiser sørger for transporten. Retur til Orkdal rådhus ca 20.00. Det blir også mulighet å gå på bussen ved parkeringsplassen ved kommunegrensa Orkdal/Snillfjord ved Våvatnet. Bussen er der ca 17.45.