Ingvill Kvernmos trillende latter klinger høyt, mens hun kaster blikket mot Orkland kommunes første materielle ervervelse – Orklandbenken. Benken som skal få agdenesinger, meldalinger, snillfjordinger og orkdalinger til å dele sine tanker med hverandre. Den skal nemlig bli en arena for kommunikasjon og refleksjon.

ingvill_kvernmo_utenfor_radhuset_orkdal.jpg

-Det er mye som knytter de fire kommunene sammen,
og vi mener åpenhet og god kommunikasjon er viktig, sier Ingvill Kvernmo.

- Den skal vi ha med oss ut på ulike arrangement i sommer, og håper at benken kan bli et hyggelig samlingspunkt der lokalbefolkning, politikere og andre kan møtes, sier Kvernmo, som er prosjektleder for sammenslåingsprosessen.

God stemning
Det spesielle med sammenslåingen mellom Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord er at prosessen så langt har forløpt uten at de store uenighetene har oppstått.

- Det mener vi skyldes at det har vært en ønsket prosess som det enkelte kommunestyret har stemt fram. I tillegg er det mye som knytter de fire kommunene sammen, både historisk, kulturelt, geografisk og ikke minst stor grad av kontakt gjennom et stort felles arbeidsmarked, sier Kvernmo, som også framhever åpenhet og god dialog i prosessen som viktige elementer.

Benkeforslag
Orklandsbenken, eller rettere sagt benkene, er produsert av Rosenvik på Orkanger og skal lages i fire eksemplarer – en på hvert rådhus.

- Fine fargerike utgaver i rød, gul, blå og grønn skal symbolisere at vi skal bli en fargerik og offensiv kommune, sier prosjektlederen, som også kan røpe en liten ekstra funksjon på benken.

Det er nemlig montert en postkasse på benken, der innbyggerne kan komme med - ja nettopp – benkeforslag.

Festivaler
Benken skal også benyttes til å få innbyggere og ansatte i de ulike delene av Orkland i tale om hva som er så fint med stedet de bor. Selv om selve kommunenavnet skiftes vil selvsagt tilhørigheten til stedet folk bor være like sterkt som før.

- Vi vil lage intervjuer med folk som skal publiseres i tiden fram mot 1.januar 2020, og vi vet at det finnes mange gode historier overalt, sier Ingvill Kvernmo, som håper folk vil møte opp med spørsmål og kommentarer når Orklandbenken blir å se på arrangement og festivaler utover sommeren.

orklandbenken_are_hilstad.jpg

Benken har et moderne, funksjonelt design
og er praktisk å flytte med seg i bagasjerommet på en personbil.
Det siste er viktig med tanke på at benken skal være med
på ulike arenaer i den nye kommunen, sier leder i Fellesnemnda Are Hilstad.