Arvid Mehli (80) er klar og tydelig når han uttaler seg. Som mangeårig skolemann vet han godt hva han snakker om.

- Det handler om å være nyfiken og innse at mye av det som kommer faktisk er nyttig, også for oss som er kommet opp i årene, sier han.

Digitale ambisjoner

“Den digitale kommunen er et etablert begrep, og nye tekniske løsninger vil i økende grad komme til å prege den kommunale hverdagen og tjenestene.»

Sitatet er hentet fra intensjonsavtalen som ble inngått mellom de fire orklandkommunene i 2016. Der står det også at Orkland skal være en foregangskommune for IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) for å sikre effektivitet i tjenesteproduksjonen og gi gode informasjons- og kommunikasjonsløsninger.

Ambisjonene er med andre ord store og vil ha konsekvenser for både ansatte og innbyggere i vår nye kommune. Mange vil nok juble, mens andre føler usikkerhet når de hører om temaet. Men kanskje er det ikke så stor grunn til bekymring?

Vil ha effektive løsninger

Utviklingen viser nemlig at et økende antall nordmenn etterspør gode digitale løsninger fra offentlig sektor. Løsninger som gjør det mulig å betjene seg selv på tidspunkter som passer, uavhengig av kommunale åpningstider. Dette kommer fram i undersøkelsen IT i praksis 2017, gjennomført av Rambøll Management Consulting, IKT-Norge og Visma.

Resultatene i undersøkelsen viser at flertallet av innbyggerne foretrekker elektronisk selvbetjening eller nettside for dialog med offentlige aktører. 64 prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de sparer tid ved å kommunisere digitalt med det offentlige.

Prioriterer de eldre

Ifølge Regjeringens prosjekt «Digital deltakelse 2017» er opplæringsprosessen av eldre personer en høyt prioritert oppgave både sentralt og lokalt, da all kommunikasjonen med innbyggerne skal foregå på nett.

En av organisasjonene som har tatt dette på alvor er Seniornett Norge. Det er en frivillig, partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon, som siden starten i 1997 har jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Seniornett Norge har over 200 lokalforeninger over hele landet, hvor det holdes opplæring og veiledning i data.

Lokale kurs

De digitale damene3_1200x900.jpgDeling av kunnskap er en helt naturlig del av kurset.

Seniornett Orkdal ble stiftet høsten 2015, og på Orkdal folkebibliotek er det yrende aktivitet når eldre møtes for å få kunnskap om hva de digitale mulighetene kan by på. Orkdal kommune sørger for gratis lokaler og internett-tilgang.  Kommunens eldreråd betaler alle annonser, og er i tillegg representert i nettverkets styre.  Det hele startet ved at en vennegjeng fra Orkdal Rotaryklubb og kollegaer innen datafaget engasjerte seg. Første året deltok mer enn 60 personer på kursene for nybegynnere. 

Foregangsaktør

Totalt har mer enn 300 deltakere vært med siden oppstarten. Etter en del prøving og feiling har man etter hvert funnet fram til en veilederordning som fungerer bra.  Enkelte av deltakerne har også blitt bitt av basillen og fortsatt som gode veiledere for andre.

I tillegg til gruppene som deltar på Orkanger, startet det opp en gruppe på Krokstadøra i september 2017. Seniornett var dermed tidlig ute i forhold til kommunesammenslåingen.

Alltid med

- I min gruppe benytter vi kun smarttelefoner, både Android og Iphone, sier Arvid, mens han tålmodig veileder en vitebegjærlig forsamling av damer i det lille klasserommet i andre etasje på biblioteket.

- Det er jo dette verktøyet vi omgir oss med hele tiden og de fleste digitale oppgaver kan løses med den. 

Alle har med sine telefoner og det prates, trykkes og summes rundt bordet. Her hjelper man hverandre med å finne fram på skjermene.

Hjerter og blomster

- Først må dere laste ned appen, sier Arvid myndig.

Dagens pensum er bildebehandling, et tema som tydeligvis fenger. Alle benytter telefonen som kamera. Det å lære seg å få bildene finere, kanskje med et filter, er noe alle vil lære seg. Det hentes bilder fra arkivet, hjerter og blomster legges på. Damene smiler og ler, mens læreren tusler fornøyd rundt og bistår de som ønsker litt ekstra hjelp.

Kvinnesak

Det er påfallende at det ikke er mannlige deltakere på kurset. Hvorfor er det sånn?

- Et godt spørsmål, sier Arvid. Det er nok flere årsaker, men det ser ut som dette er et område der kvinner viser større interesse enn menn. De er kanskje mer nysgjerrig på det nye. Dessuten ser de at det å beherske teknologien er en fin måte å holde kontakt med familie, ikke minst barnebarna.

Modigere

Arvid har som mål at deltakerne skal lære seg praktiske verktøy som vil være nyttige i hverdagen. Ser man gjennom «pensumlista», er det nok flere i de yngre rekker som må innrømme å ha sviktende innsikt i områder som disse deltakerne kjenner godt til.

Du lurer kanskje på hvordan det er gått med deltakerne?

- De er blitt modigere, tør å prøve og feile – rett og slett superelever, smiler Arvid.

 

Lurer du på hva som undervises på kurset?

Her er en oversikt over det gruppen har vært gjennom vinter og vår 2019:   

 • Nettbank, mobilbank, Vipps
 • Viktige apper - Atb, Vy, Ruter, Maps, Yr
 • Billettkjøp - buss, tog og fly
 • Bussruter - når går/kommer bussen
 • Digital post - se på mottatt digital post, svare på digital post, flytte ikoner
 • Oppslag på nettet - skriftlig og muntlig (talesøk)
 • Telefonen min - innstillinger, skjerm, lyd, mm
 • Organisere skjermbildet - veksle mellom skjermbilde og «kjellerlager»
 • Bruke kalenderen - legge inn bursdager
 • Legge inn og administrere kontakter, legge inn kontaktbilder på telefonen
 • Bilder, ta bilder, redigere bilder, skrive på bilder, sende bilder på e-post og som MMS
 • Helse og skatt
 • Lese aviser på nett
 • Meldinger, vedlegg til melding, smilefjes/figurer, bevegelige figurer, bilder, posisjon og talemelding
 • E-post, opprette, sende og motta tekst og bilder
 • Planlegge en biltur, finne avstander ved bruk av mikrofonen
 • Hotellbestilling på Booking.com & Hotels.com

De digitale damene er:

Anne Lisa Bogen
Turid Sletvold
Birgit Bustad
Aud Almås Landrø
Johanne Samskott Aamo
Aud Kalvø
Anne Snildal
Britt Sølvi Hovsbakken
Berit Næss