1. april var fristen for å levere listeforslag til valget. Ved fristens utløp hadde valgstyret mottatt tolv lister som du kan stemme på ved årets valg.

Her kan du se hvilke lister som stiller og hvordan valget foregår

Politisk organisering

Når valget er over vil den politiske organiseringen av Orkland Kommune i perioden 2019-2023 se slik ut:

  • Kommunestyret, 51 representanter
  • Formannskapet, 11 representanter

I tillegg blir det fem hovedutvalg, som fordeler seg slik:

  • Hovedutvalg for oppvekst, 9 representanter
  • Hovedutvalg for helse og mestring, 9 representanter
  • Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse, 9 representanter
  • Hovedutvalg for teknikk, 9 representanter
  • Hovedutvalg forvaltning, 11 representanter

Hvem som skal velges er det DU som bestemmer! Her kan du lese mer om hvem som har stemmerett ved valget