- Vi må tenke nytt, sier Kristin Wangen, som blir leder for helse- og mestring i nye Orkland kommune.

- Vi blir flere eldre og samtidig får vi vekst i yngre brukergrupper. Ressurstilgangen i kommunene vokser ikke i takt med dette. Det betyr at vi må gjøre endringer i forhold til dagens praksis, slik at ressursene blir bedre fordelt, fortsetter hun.

Engasjementet er stort når Wangen forklarer bakgrunnen for at nye Orkland kommune nå lyser ut stilling som prosjektleder for velferdsteknologi. Nysgjerrig på jobben?

Prosjektmidler

Hjemmetjenesten3_1200x716.jpgSelv om ny teknologi skal tas i bruk, forsvinner ikke menneskene. Fra venstre Eli Krokan, Rita Mostuen, Kristin Wangen, Gunnhild Wingan og Anders Jystad i diskusjon hos hjemmetjenesten på Orkanger. 

Bruk av nye digitale løsninger er et av virkemidlene som skal bidra til å håndtere etterspørselsøkningen etter tjenester i årene som kommer, og allerede i 2013 uttalte Helse- og omsorgsdepartementet at det var et mål alle norske kommuner skal tilby velferdsteknologi innen 2020.

- Som en del av vår deltakelse i departementets velferdsprogram har vi fått økonomiske midler til opprettelse av denne stillingen. Vi trenger å øke kompetansen om velferdsteknologi, teste ut nye løsninger og å gjøre teknologien kjent både for publikum og ansatte, forklarer Wangen.

Bo hjemme

Hverdagsmestring handler om å ta folks ønsker og valg på alvor og å legge til rette for at den enkelte kan bestemme over sitt eget liv. Det handler om selvbestemmelse. Livet består av flest hverdager, og det er oftest de enkle og viktige hverdagsvalg vi må ta. Det å bo hjemme i sitt eget hjem så lenge som mulig er noe de fleste ønsker. For å få til dette, kan teknologi spille en avgjørende rolle.

- Det at brukeren opplever mestring og kontroll over sin hverdag har betydning i forhold til opplevelse av egenverd og livskvalitet og er noe vi er svært opptatt av, sier hun.

Gjennomføringsevne

Velferdsteknologi_1200x628.jpgStillingsannonsen som blir å finne i en rekke nettaviser og andre digitale plattformer framover.

Den som skal ha jobben trenger ikke nødvendigvis ha helsefaglig bakgrunn, men gjerne ha erfaring fra prosjektledelse og ha kjennskap helsesektoren på kommunalt nivå.

- Det viktigste for oss er å få inn en som kan være med å påvirke, designe løsninger, ha gjennomføringsevne og kunne formidle kunnskap og resultater, avslutter Kristin Wangen, som har godt håp om å få kvalifiserte søkere til jobb i Orkland, en kommune som tar mål av seg til å være langt framme når det gjelder bruk av digitale løsninger.

Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr etter- og videreutdanning innenfor velferdsteknologi, og Wangen ønsker seg gjerne søkere med slik bakgrunn.

Vil du vite mer om velferdsteknologi?