Kommunesammenslåingen medfører at det skal utarbeides felles vedtekter for barnehagene og SFO for de fire Orklandskommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. De fire  kommunene har ulike vedtekter i dag og disse må harmoniseres, for å kunne tas i bruk i forbindelse med opptaksprosessen for høsten 2019. Fellesnemnda vil vedta de nye vedtektene i januar, etterfulgt av behandling i de fire kommunestyrene i februar. Du kan lese forslagene i linkene under.

Følgeskriv vedtekter for barnehager og SFO i Orkland.pdf

Høringsdokument barnehage Orkland.pdf 

Høringsdokument SFO Orkland.pdf