Orkland kommune ønsker å invitere alle interesserte til å tegne, eller komme med andre innspill, til nytt kommunevåpen for Orkland.

Hva er Orkland kommune?

Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord slås sammen til en ny kommune fra 1.1.2020. Dette blir en kommune på nær 19 000 innbyggere. Det blir en kommune med flere bygder og tettsteder, mange fine turområder, kyst og elv. Det blir en kommune med et rikt næringsliv, mange arbeidsplasser og handelssentrum som er regionsenter også for mange andre kommuner.

Hva er en kommune?

En kommune er et geografisk avgrenset område som utgjør en egen politisk og administrativ enhet. En kommune har delvis selvstyre i lokale saker.

Hva er et kommunevåpen? (våpenskjold)

Kommunevåpen brukes av kommuner og fylkeskommuner som kjennetegn og symbol. Alle kommunene skal ha et eget symbol, som ingen andre kommuner har.

Hvordan velger du motiv når du skal lage et forslag til nytt kommunevåpen?

  • Hva er karakteristisk med stedet du bor på?
  • Hva er karakteristisk med Orkland?
  • Hva er viktig for deg inn i Orkland? Hvilket symbol vil du foreslå ut fra dette?

Regler for utforming av kommunevåpen

  1. Våpenet skal ha to farger
  2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger
  3. Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand

Det viktigste er ikke hvordan tegningen er utformet, men ideen eller symbolikken. Beskriv hva som er tanken bak valg av motiv.

Hvordan komme med forslag?

Benytt gjerne ferdig utformet mal.

Tegn og beskriv ditt forlag til motiv. Merk forslaget ditt med navn og kontaktinformasjon før du sender inn.

Forslag sendes via e-post til olav.dombu@meldal.kommune.no

Papirversjon kan sendes til:
Orkland kommune, ved Olav Dombu, Meldal rådhus, 7336 Meldal

Frist for innsending av forslag er 21. desember 2018

Nytt regelverk fra 1. januar 2018

1. januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen oppheves og at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

Se forslag som har kommet inn: