Det var nye Orkland kommune som hadde invitert til dialogmøtet mandag 4. februar. Hensikten var å fokusere på hvordan man kan skape ytterligere merverdi innenfor disse næringene. På møtet, som ble arrangert på Orkdal rådhus, var både bransjeaktører, lokalpolitikere og kommuneadministrasjon representert. Etter at leder i Fellesnemnda, Are Hilstad, hadde ønsket velkommen, fikk de høre eksterne foredragsholdere og representanter for lokale næringsaktørers tanker om temaet.

Lokale råvarer som suksessfaktor

Fellesbilde matfolk_1200x826.jpg
Ressursene er tilstede i Orkland og Trøndelag. Det var de enige om Roar Hildonen, Eli Solhus, Siv Molde, Are Hilstad og Brit Melting.

Roar Hildonen, som blant annet er kjent for sitt partnerskap i restauranten To Rom og Kjøkken i Trondheim, har med sine over 30 år i bransjen mye kunnskap å dele. Spisestedet har vært et veldrevet fyrtårn i bransjen med strålende resultater både økonomisk og med sine måltidsopplevelser, der trønderske råvarer har vært en viktig ingrediens. I sitt foredrag vektla han betydningen av å satse på lokale matvarer og samarbeid.

Midt i matfatet

Brit Melting er prosjektleder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Hun pekte på hvilket matfat Trøndelag i realiteten representerer.

- Seks av de ti største oppdrettskommunene i landet befinner seg i Trøndelag, og 23 prosent av Norges jordbruksproduksjon foregår her, sa hun.

Hun poengterte at vi må bli enda flinkere til å fortelle historiene om hvordan maten blir til, hvor den kommer fra og hvem som står bak den.

Lokalt engasjement

Lysholm.jpgMagnus Müller Lysholm hadde klare tanker om hva som bør gjøres for de aktuelle næringene framover.

De lokale bransjeaktørene viste stort engasjement og fikk komme til orde under møtet. Flere signaliserte muligheter å videreutvikle næringene sammen, og understreket betydningen av å unne hverandre suksess.  

Smaker fra Orkland er et samarbeid mellom ti lokale matprodusenter. Eli Solhus og Siv Molde orienterte om produsentlagets erfaringer, ambisjoner, muligheter og utfordringer etter ett års drift. De har ambisjoner om å sette Orkland på kartet som en lokalmat-kommune, og skape en merkevare som kan lykkes også utenfor Orkland sine grenser.

- Vi har et større potensial enn vi kanskje forstår, sa Eli Solhus.

Profilering og planarbeid

Daglig leder Kjetil Kroksæter fra Thamspaviljongen orienterte om hvordan de ser for seg å samarbeide med de andre aktørene.  John Arnt Holmen fra Orkla industrimuseum ønsker seg et samarbeidsorgan – ett "Visit Orkland". Han mente et slikt organ kan profilere regionen bedre enn hva hver enkelt aktør kan gjøre på egen hånd. I tillegg til felles profilering kan organet koble småprodusenter sammen med reiselivsaktørene slik at de sammen kan utvikle reiselivsprodukter.

I sitt innlegg understreket Magnus Müller Lysholm fra Bårdshaug herregård viktigheten av å legge en samlet og forpliktende plan for næringen.

- Det må være en plan hvor næringen, kommunen og andre aktører går sammen for å videreutvikle reiselivsnæringen i Orkland, sa Lysholm.

Veien videre

Leder i Fellesnemnda, Are Hilstad, sier at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel nå starter opp. Dette blir det overordnede styringsdokumentet for Orkland kommune, hvor langsiktige mål og strategier fastslås.
Dialogmøtet med mat- og reiselivsaktørene blir en del av innspillsrunden til kommuneplanen. Deler av innspillene kan også gripes fatt i og jobbes med som en del av etableringen av Orkland og organisering av næringsarbeidet.

Hilstad opplever at bransjeaktørene både vil og ser muligheter, og det er et flott utgangspunkt for den nye kommunen vår. Han ser behovet for flere treffpunkt, der også rolleavklaringer kommune-næringsliv må drøftes nærmere.

Innspill?

Deltakerne på møtet ble oppfordret om å komme med innspill til videre samarbeid. Dersom du ikke var deltaker, men har innspill, er det bare å sende dem til  olav.dombu@meldal.kommune.no