Fellesnemnda

Fellesnemnda er styret for sammenslåingsprosessen fram mot nye Orkland kommune, og består av formannskapene i de fire kommunene, totalt 28 representanter. Det er fellesnemnda som har det formelle ansvaret for å beskrive og forberede den nye kommunen, etter de føringene som ble satt i Intensjonsavtalen fra 31.10.2016. 

De respektive kommunestyrene i Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord bestemte i mai i år at ordfører i Meldal, Are Hilstad (AP), er nemndas leder. Agdenes-ordfører Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling) ble valgt til nestleder. Fellesnamndas leder og nestleder fyller de samme funksjonene i Arbeidsutvalget og i Partssammensatt utvalg. 

Lenke til: Fellesnemnda - medlemmer, møteinnkallinger og protokoller

Bilde av fellesnemnda, sammen med personalsjefer og tillitsvalgte

Partssammensatt utvalg

I Partssammensatt utvalg sitter Arbeidsutvalget sammen med en tillitsvalgt fra hver kommune. Utvalget innstiller overfor Fellesnemnda i saker som omfatter personalområdet.

Lenke til: Partssammensatt utvalg - medlemmer, møteinnkallinger og protokoller

Bilde av arbeidsutvalget i møte

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har i alt åtte medlemmer, - en kvinne og en mann fra hver kommunes formannskap. Også varamedlemmene til Arbeidsutvalget er valgt fra formannskapene. 

Den fremste oppgaven til arbeidsutvalget er å innstille til Fellesnemnda.

Lenke til: Arbeidsutvalget - medlemmer, møteinnkallinger og protokoller

Hovedgrupper

Fellesnemnda har valgt hovedgrupper som skal jobbe med planene for hver sine sektorer.

Eiendom, landbruk
og tekniske tjenester
Helse og omsorg  Kultur og idrett
Oppvekst Stabsfunksjoner Velferd

 

 

 

Bilde av alle fire kommunestyrer samlet