Kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord vil fra 1.1.2020 slå seg sammen til nye Orkland kommune.

Den nye kommune vil bestå av nesten 19.000 innbyggere.

Kommunesenteret i den nye kommunen skal være Orkanger. Ordfører- og rådmannsfunksjonen, det vil si politisk og administrativ ledelse, legges dit.

  

Prosjektleder/Rådmann

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets (fellesnemndas) vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

ingvill_kvernmo_thumbnail.jpgProsjektleder/Rådmann Ingvill Kvernmo
E-post ingvill.kvernmo@orkdal.kommune.no
Telefon 412 32 433

Ingvill kommer fra stillingen som rådmann i Orkdal.

 

 

Rådmannens ledergruppe

Kommunalsjef for samfunn Petter Lindseth | E-post
Petter er rådmann i Meldal kommune. Han er samfunnsplanlegger av utdanning, med en master i samfunnsplanlegging og ledelse.  Petter vil ha hovedansvar for tekniske tjenester, plan og forvaltning, brann og redning, landbruk og naturforvaltning, samt kultur og idrett.

Kommunalsjef for Helse og mestring Kristin Wangen | E-post
Kristin er kommunalsjef for helse og omsorg i Orkdal kommune. Hun er sykepleier av utdanning med en master i helsevitenskap. Kristin vil ha hovedansvar for helse, pleie omsorg, mestring og NAV.

Kommunalsjef for Oppvekst Eva Sæther | E-post
Eva er kommunalsjef for Oppvekst og assisterende rådmann i Agdenes kommune. Hun er lærer av utdanning, mellomfag sos.ped og spes.ped, og med en master i skoleledelse. Eva vil ha hovedansvar for skoler, barnehager, voksenopplæring, flyktningetjenesten, og barne-familietjeneste. (Barnevern, helsestasjoner, ppt)

Økonomisjef Svein Henry Berdal | E-post
Svein Henry er rådmann i Orkdal kommune, og mangeårig assisterende rådmann og økonomisjef i Orkdal.  Han er økonom av utdanning, og har solid realerfaring innen faget. Svein Henry vil ha ansvar for økonomifunksjonen i Orkland.

Personalsjef Stein Arne Jakobsen | E-post
Stein Arne er personalsjef i Meldal kommune. Han har en bachelor i strategisk personalledelse og en master i kunnskapsledelse og innovasjon.  Han vil ha ansvar for personalområdet i Orkland og organisasjonsutvikling.

Leder for digitalisering og kommunikasjon
Vi vil også opprette en ny stilling som leder for kommunikasjon og digitalisering. Ingen av de fire kommunene har denne stillingen i dag. Orkland kommune er ambisiøs på digitaliseringsfeltet, og skal bli en kommune som tar i bruk ny teknologi for å skape bedre tjenester. Leder for kommunikasjon og digitalisering vil ha ansvar for IT, kommunikasjon, digitalisering, arkiv og servicetorg. Stillingen lyses ut eksternt.

Pressebilder Rådmannens ledergruppe

 

Prosjektadministrasjonen

Ingvill Kvernmo
Prosjektleder/rådmann
412 32 433 - E-post

Marit Ingvaldsen ‎Risvaag
Jurist
934 74 411 - E-post

Steinar Larsen
Kommunikasjonsrådgiver
416 11 368 - E-post

Olav Dombu
Rådgiver/webredaktør
909 22 880 - E-post