2017 har vært et begivenhetsrikt år. I juni vedtok Stortinget at Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord sammen skal danne Orkland Kommune i 2020.  I løpet av høsten er omlag 50 faggrupper med ansatte i alle fire kommunene kommet godt i gang med å bli kjent. Det skal vi fortsette med, og engasjerte medarbeidere kartlegger tjenester, forskjeller og likheter kommunene i mellom.

Prosessen fram til ny kommune bygger på tillit og raushet, og på likevekt mellom de fire kommunene.  Både politisk og administrativt, i fellesnemnd og arbeidsutvalg, i hovedgrupper og faggrupper, preges arbeidet av entusiasme, faglighet og løsningsorientering. Vi har lyst til å få til mer sammen! Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal har mye å lære av hverandre. Vi har styrker vi skal bygge videre på, og sammen skal vi utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig kommune - som et sterkt tyngdepunkt sørvest i Trøndelag. 

Som prosjektleder for sammenslåingsprosessen, og som framtidig rådmann i Orkland gleder jeg meg til 2018. Året skal vi bruke til å bygge videre på det gode arbeidet vi har startet på. Vi skal legge grunnlaget for at Orkland blir en kommune det er godt å bo og jobbe i.
 
Jeg håper du får ei fin jul og et god nytt år! 
 
Med vennlig hilsen Ingvill Kvernmo, prosjektleder for sammenslåingsprosessen og framtidig rådmann for Orkland